Neprehliadnuteľný energetický zdroj

16.mar 2016

Neprehliadnuteľný energetický zdroj

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O BIOMASE

Hostia a referujúci: Hostia a referujuci naši a z cudziny

Hostia a referujúci: Hostia a referujuci naši a z cudziny

V časoch chudobných správame sa akoby sme energií mali neúrekom, takmer na hádzanie. Biomasu, ktorá tvorí 63 percent obnoviteľných zdrojov energie, v súčasnosti využívame len na sedem percent, čím ročne prichádzame o desiatky milióny eur.

S cieľom zmeniť tieto pomery v prospech energetickej samostatnosti a nezávislosti, pritom i poukázať na široké možnosti využívania biomasy vo Vojvodine, včera v Zhromaždení APV prebiehala medzinárodná konferencia menom Biomasa: ako ju najlepšie využiť, ktorej usporiadateľmi bol pokrajinský parlament a Zhromaždenie európskych regiónov.

Časť účastníkov

Časť účastníkov

V pozdravnom prejave podpredseda Zhromaždenia APV Milivoj Vrebalov vyzdvihol význam obnoviteľných zdrojov energie, ku ktorým neraz naši predkovia mali lepší vzťah, než my dnes. Tak isto prízvukoval dôležitosť vedomostí pre napredovanie ktorejkoľvek spoločnosti.

O tom, kde sú najväčšie šance na využívania biomasy sa zmienil celý rad expertov, našich a zahraničných. Ide aj o možnosť vykurovať veľké priestory, aj o náhradu uhlia a iných palív v teplárňach alebo aj o produkciu biopaliva pre dopravu. Je tu i príležitosť najmä viac využívať rastlinný odpad z poľnohospodárskej výroby, od pozostatkov z rastlinnej výroby, hlavne kukurice a pšenice, po tie z ovocinárstva a vinohradníctva.

Milivoj Vrebalov

Milivoj Vrebalov

Podnetný je príklad Sriemskej Mitrovice, ktorá od roku 2012 v jednej z veľkých teplární používa slnečnicové šupky, čím ročne dosahuje úspory pri vykurovaní, rovnajúce sa sume štvrť milióna eur. Keby sa podobnou púťou vydali aj iné prostredia, tak by sme boli o poznanie energeticky nezávislejší než sme dnes. Koniec koncov, bez energie sa dnes ani do budúcnosti úspešne kráčať nedá.

   Oto Filip

 

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs