Báčsky Petrovec: Schválili aj deviatu listinu

16.mar 2016

Báčsky Petrovec: Schválili aj deviatu listinu

Podľa úradných informácií získaných od predsedu Obecnej volebnej komisie dipl. právnika Dušana Govorčina, pre voľby do Báčskopetrovského lokálneho parlamentu uvedená komisia vedľa doterajších osem schválila aj deviatu volebnú listinu.

Podľa informácií, ktoré nám poskytol predseda Obecnej volebnej komisie, deviatou v poradí na hlasovacom lístku pre lokálny parlament bude skupina občanov Pre prostredie, v ktorom je hodne žiť.

Volebné tlačivá si prebrala i Srbská radikálna strana a v prípade, že sa im podarí zoskupiť dostatočný počet podpisov podpory, táto strana bude desiatou opciou konkurujúcou do petrovského parlamentu.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs