Zhromaždenie európskych regiónov na návšteve v Petrovci

16.mar 2016

Zhromaždenie európskych regiónov na návšteve v Petrovci

Delegácia sa najprv zasavila v budove lokálnej samosprávy v Petrovci....

Delegácia sa najprv zasavila v budove lokálnej samosprávy v Petrovci….

Delegácia Zhromaždenia európskych regiónov dnes napoludnie navštívila Obec Báčsky Petrovec.

V čele delegácie pri tejto pracovnej návšteve bola predsedníčka Zhromaždenia európskych regiónov Dr. Hande Özsanová-Bozatliová a do Petrovca ich priviedla podpredsedníčka Anna Tomanová-Makanová.

Delegáciu zo Štrasburgu na domácej pôde vo veľkej sieni v budove petrovského lokálneho parlamentu privítal predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok so svojimi spolupracovníkmi.

--- a potom sa presunula do Podnikateľského a inovačného strediska

a potom sa presunula do Podnikateľského a inovačného strediska

Ďalej podľa protokolu členovia delegácie, resp. predstavitelia Zhromaždenia európskych regiónov zo Štrasburgu pri príležitosti pracovnej návštevy Vojvodiny a Petrovca navštívili Akadémiu podnikania žien v Báčskom Petrovci. V zasadacej sieni Podnikateľského a inovačného strediska ich privítala riaditeľka APŽ Jana Zabunovová.

Podobne ako aj predseda obce, ktorý hosťom priblížil príznačnosti tejto obce, aj riaditeľka APŽ hovorila o projektoch, ktoré sa im v minulých rokoch podarilo realizovať.

V pokračovaní zasadnutia svoje oblasti hosťom predstavili aj vedúce pokrajinských výborov a inštitúcií.

O práci pokrajinského výboru pre rodovú rovnosť hovorila Stojanka Lekićová, prácu pokrajinského ombudsmana predstavila jeho námestníčka Danica Todorovová, sekretariát pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť zastupovala Anita Beretićová a pokrajinský Ústav pre rodovú rovnosť Vesna Šijačká.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs