Činnosť kovačických penzistov na veľmi dobrej úrovni

17.mar 2016

Činnosť kovačických penzistov na veľmi dobrej úrovni

Miestna organizácia penzistov (MOP) v Kovačici včera večer v sieni Miestneho spoločenstva Kovačica uskutočnila výročnú schôdzu svojich členov.

Kovačickí penzisti sa pravidelne zapájajú do početných akcii ale aj do spevu. Na snímke momentka z výročného zasadnutia MOP

Kovačickí penzisti sa pravidelne zapájajú do početných akcií, ale aj do spevu. (Foto: A. Chalupová)

Na zasadnutí Ján Koreň, predseda MOP prečítal správu o vlaňajšej činnosti, z ktorej sa dozvedáme o bohatej činnosti tejto organizácie.

Ako aj v uplynulych rokoch, podobne aj vlani MOP úspešne zorganizovala zásobovanie svojich členov drevom, uhlím a potrebnými potravnými článkami na niekoľko mesačných splátok. Okrem iného zorganizovali bezplatný pobyt chorých v kúpeľoch, usporiadali výlety, navštívili mnohé kultúrno-historické pamiatky, umožnili svojím členom očnú prehliadku za priliehavé ceny a iné.

Rovnako čulú aktivitu členovia MOP rozvíjali aj na športovom a kultúrnom poli. Majú vyše 500 členov, z toho a j čestných členov ponad 80 rokov, ktorí majú členské zdarma.

Pokladník Pavel Galas podal finančnú správu, z ktorej vyplýva, že hospodárili kladne, o čom svedčí dostatok financií, aby rozbehli ďalšie aktivity.Do plánu na rok 2016 MOP zaradila podobné aktivity ako vlani.

V krátkom programe členovia hudobnej odbočky pri MOP, pod vedením Alžbety Hriešikovej, predniesli niekoľko slovenských a srbských piesní a penzistky Zuzana Čížiková a Eržika Pilmajerová večierok obohatili prednesom básní z vlastnej tvorby.

Výročné snemovanie kovačických penzistov doznelo otázkami niektorých účastníkov, ktorí sa zaujímali o vyriešenie drobných technických nedopatrení so zásobením drevom a uhlím, iní sa zasa zaujímali o budúce akcie, v ktorých sa budú zasa kamarátiť a zabávať.

                                                                                                                                                       Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs