Aktív riaditeľov škôl: Spoločným javom pre všetky školy je znižovanie počtu žiakov

17.mar 2016

Aktív riaditeľov škôl: Spoločným javom pre všetky školy je znižovanie počtu žiakov

Včera v Základnej škole 15. októbra v Pivnici bola schôdza Aktívu riaditeľov základných  a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Riaditelia škôl kovačickej, padinskej a aradáčskej

Zúčastnili sa riaditelia základných škôl z Báčskeho Petrovca, Kulpína, Hložian, Silbaša, Starej Pazovy, Selenče, Kovačice, Padiny, Aradáča a Pivnice, ako i gymnázia v Báčskom Petrovci.

Informovali sa vzájomne o aktuálnej situácii v školách a ako bolo počuť pre všetky je spoločné znižovanie počtu žiakov. V nasledujúcom školskom roku o jednu triedu menej budú mať v staropazovskej a pivnickej ZŠ. Záver zo schôdze je, že budú bojovať o každého žiaka, slovenskú triedu a zamestnanca.

To, čo školy tiež spája, sú deficitné kádre. Už roky zápasia s nedostatkom profesorov prírodných vied a cudzích jazykov. V najväčšej miere neodborne zastúpené  sú predmety, akým je fyzika, chémia, matematika, angličtina a nemčina. Členovia aktívu sa snažia tieto problémy spoločne vyriešiť aj na ten spôsob, že jeden profesor pracuje v dvoch školách.

Na zasadnutí sa hovorilo aj o stratégii navýšenia počtu žiakov do slovenských tried. Keď ide o nábor žiakov pri zápise do slovenských tried Národnostná radaslovenskej národnostnej menšiny bude podnikať kroky, aby sa v prostrediach, kde nejestvuje vzdelávanie po slovensky v predškolskom veku uvádzali aspoň hodiny vyučovania slovenčiny.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pracovná atmosféra v Pivnici

Keď ide o základné a stredné školy, zvažuje sa možnosť kúpy učebníc do jednotlivých škôl, ale žiaľ nemajú finančné prostriedky, keďže by len zabezpečovanie učebníc pre prvákov prevýšilo 2 miliónov dinárov. Aktív preto rozhodol, že sa pre prvákov zorganizujú výlety, aby sa spopularizovalo vyučovanie slovenčiny a aby sa deti zoznámili. V každom prostredí by navštívili aj inštitúcie z oblasti kultúry, ktoré majú význam pre zachovanie slovenskej národnej identity.

V rámci prezentácie učebníc Ústavu pre vydávanie učebníc bolo počuť, že na nasledujúci školský rok naplánovali, že dotlačia niektoré tituly, teda celkom nové učebnice na nasledujúci školský rok nechystajú. Majú síce nový rukopis pre čítanku pre prvú triedu ZŠ, ale až na rok 2017/18, lebo schvaľovanie rukopisu trvá takmer celý rok.

V Pivnici včera stanovili i termíny a miesta súťaží zo slovenského jazyka. Medziobecné súťaže budú v Pivnici, Kulpíne, Starej Pazove a Aradáči 1. apríla a republikové v Hložanoch 24. mája pre ZŠ a v Kovačici 28. mája pre stredné školy.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs