Plandište: Schválili listinu DS

16.mar 2016

Plandište: Schválili listinu DS

Na včerajšom zasadnutí Obecná volebná komisia schválila štvrtú volebnú listinu.

Na voľbách do lokálneho parlamentu pod číslom 4 bude listina Demokratická strana Dragan Stefanovski – Pre Plandište s víziou.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs