NEŠPORNÉ BOHOSLUŽBY

9.jan 2013

NEŠPORNÉ BOHOSLUŽBY V DRUHÝ DEŇ VIANOC V JÁNOŠÍCKOM KOSTOLE mali nezvyčajnú náplň. Boli totiž venované  evanjelickej cirkevnej mládeži, ktorá z tej príležitosti pripravila hodinový koncert duchovných piesní v trochu inakšom rytme, než sme si v našich kostoloch zvykli počuť. Mladým z Jánošíka sa pripojili aj ich rovesníci z Hajdušice, a tak spoločnými silami (na fotografii) veriacim pripravili nevšedný duchovný zážitok. Farár jánošícky a administrátor hajdušického cirkevného zboru Slađan Daniel Srdić, ktorý nacvičil tento mládežnícky zbor, nám povedal, že sa spolupráca medzi mladými z rozličných zborov v iných prostrediach už osvedčila, takže spoluprácou mládežníkov z Jánošíka, ktorí sú dobre organizovaní, by mala podnietiť rozprúdenie činnosti cirkevnej mládeže v hajdušickom zbore. Zároveň oznámil, že koncert v polovici januára predvedú aj v hajdušickom kostole, a neskoršie, prečo nie, aj v niektorých iných osadách.

vlh

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs