Neustále bojovať o svoje postavenie

20.apr 2015

Neustále bojovať o svoje postavenie

Laureáti cien Spolku spisovateľov Vojvodiny: Zoran Đerić, Marija Nenadić a Ioan Baba

Laureáti cien Spolku spisovateľov Vojvodiny: Zoran Đerić, Marija Nenadić a Ioan Baba

ZHROMAŽDENIE SPOLKU SPISOVATEĽOV VOJVODINY

Spolok spisovateľov Vojvodiny (SSV) na svojom riadnom valnom zhromaždení, ktoré bolo 19. apríla v sieni Zhromaždenia obce Žabalj, vzdal poctu svojim zosnulým členom v období medzi dvoma zhromaždeniami, pričom si spomenuli aj na život a tvorbu slovenského spisovateľa Pavla Mučajiho, zvolili nových členov spolku a slávnostne boli udelené aj tradičné ceny spolku.

Nositeľom Ceny za najlepšiu knihu roka sa stal spisovateľ Zoran Đerić (1960) za knihu Poetika bezdomnosti, ktorú vlani vydalo vydavateľstvo Grafomarketing v Novom Sade, kým Cenu za najlepší preklad roka tentoraz získala prekladateľka a lingvistka Marija Nenadićová (1986) za preklad zbierky básní Todora Manojlovića zo srbčiny do rumunčiny.

Spolok spisovateľov Vojvodiny pravidelne na zhromaždeniach udeľuje aj Ceny národnostných menšín. Tentoraz bola udelená Cena Vasilu Vaska Popu, ktorá je stanovená pre členov SSV – príslušníkov rumunskej národnosti. Laureátom sa stal básnik a redaktor Ioan Baba za prínos k poézii písanej po rumunsky a za prekladateľskú činnosť zo srbského do rumunského jazyka.

Michal Ďuga

M. ĎUGA
M. ĎUGA

MICHAL ĎUGA (1951) V NVU Hlas ľudu pracuje od roku 2005, keď nastúpil do funkcie zodpovedného redaktora týždenníka Hlas ľudu, kde zotrval dve mandátne štvorročné obdobia. Redaktorom je Obzorov, prílohy Hlasu ľudu pre kultúru, vedu, umenie a literatúru (od 2008) a od samotného príchodu do NVU Hlas ľudu aj redaktora spoločensko-politickej prílohy Hlasu ľudu pod názvom Fókus, čiže toho času rubriky Týždeň. Od roku 2013 pracuje v NVU Hlas ľudu ako redaktor vydavateľskej činnosti. Kontakt: duga@hl.rs