Nízky dopyt po poľnohospodárskych komoditách

12.apr 2013

Z PRODUKČNEJ BURZY

 

Po trojtýždňovom všeobecnom raste cien obilnín koncom marca sa stabilizovali, no už na začiatku apríla bol zaznamenaný ich mierny pokles. Situácia na trhu sa po dlhodobejšom raste cien a náhlom páde odzrkadľuje tak, že sa minimalizuje dopyt po poľnohospodárskych výrobkoch, pretože sa očakáva ďalší pokles cien.

V dňoch od 1. do 5. apríla 2013 prostredníctvom Produkčnej burzy v Novom Sade bol realizovaný obrat v množstve 1 569 ton, čo je v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 46,32 % menej. Finančná hodnota tovaru bola v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nižšia až o 57,42 %.

V uvedenom období bol pasívny trh so pšenicou a aj jej cena neustále klesala. Dôvodom vzniku tejto situácie je pravdepodobne informácia o intervencii štátu na tomto trhu. Všetci čakajú na ďalšie kroky, preto momentálne je o pšenicu slabý záujem. Na novosadskej burze sa jej cena pohybovala od 24,60 din/kg do 23,50 din/kg na konci týždňa. Priemerná cena bola 26,12 din/kg (24,19 bez DPH), čo je o 1,58 % menej v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.

Podobne ako na svetových burzách, aj u nás je cena kukurice nižšia. Tento trh je aj naďalej dynamický, aj keď ho cenové výkyvy čiastočne ustálili. Na novosadskej burze sa cena kukurice pohybovala na začiatku týždňa od 23,65 din/kg do 22,80 din/kg, koľko bola na konci týždňa. Keďže sa momentálne kukurica nevyváža, obchodovanie je sústredené na domáci trh. Priemerná cena obchodovania v uvedenom období bola 24,88 din/kg (23,03 bez DPH). V porovnaní s priemernou cenou z predchádzajúceho týždňa je to o 2,16 % viac.

Obchodovalo sa aj so sójou, ktorá sa predávala po 67,18 din/kg (62,20 bez DPH), čo je o 1,97 % viac ako v predchádzajúcom týždni, a so sójovými výliskami so 44-percentným obsahom bielkovín, ktorých cena bola 70,20 din/kg (58,50 bez DPH).

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs