Noc múzeí 2019 v Báčskom Petrovci: Na tému slobody

20.máj 2019

Noc múzeí 2019 v Báčskom Petrovci: Na tému slobody

Do tohtoročnej Noci Múzeí v Báčskom Petrovci sa zapojili viaceré inštitúcie. Svoje ruky k tomuto internacionálnemu podujatiu, ktoré sa uskutočňuje po 16.-krát podali Múzeum vojvodinských Slovákov, ale aj Slovenské vojvodinské divadlo, Knižnica Štefana Homolu, Turistická organizácia Obce Báčsky Petrovec, ako aj Združenie petrovských výtvarných umelcov.

Spoločnými silami v sobotu 18. mája počas poobedia a večer prichystali pestrý program. Počasie žičilo v tento deň, takže zostáva žiaľ, že aj tých návštevníkov nebolo o trošku viac.

Program Noci múzeí začalo na nádvorí Kultúrneho centra v Petrovci pred miestnosťami petrovských výtvarníkov. Tam si svoje podstavce na obrazy rozprestreli viacerí členovia umeleckého združenia a kreslili svoje obrazy. Vedľa nich za osobitnými stolmi sedeli aj najmladší záujemcovia. Pre nich vedenie združenia prichystali kresliace náčinie a papier a dali im možnosť výtvarne sa prejaviť v rámci dielne Sloboda farieb.

Vedľa vo výstavnej sieni boli vystavené aj reprodukcie fotografií, ktoré sú zruční s fotografickým aparátom. Svoje fotografie v rámci spoločnej výstavy vystavili Jana Milinová, Ondrej Benka, Igor Bovdiš, Sava Spremo, Andrea Merníková, Hana Tanciková, Miroslava Kadlečíková a Zvonimír Pudelka.

Koncert

O hodinku neskôr na nádvorí KC bol spoločný koncert mladých talentov. Pomenovali ho tóny vo vzduchu. Na úvod sa prihovorila riaditeľka Anna Séčová-Pintírová. V rámci programu vystupovali hudobne nadaní žiaci z Petrovca a okolia.

Publiku sa predstavili: orchestrík Základnej školy Jána Čajaka pod vedením Michala Struhára, mladí talentovaní hudobníci Marta Milašinovićová, Uroš Petrović, Martin a Andrej Javorníkovci, Anastázia Mrdaková a chór základnej školy pod vedením Marieny Stankovićovej-Krivákovej.

V pokračovaní Noci múzeí v čitárni Knižnice Štefana Homolu sa s mládežníkmi bavili viacerí profesori. Tí im preniesli svoje skúsenosti s čítaním kníh a vôbec s literatúrou na čítanie vo voľnom čase.

Mládežníkom sa prihovárali pedagógovia Ján Benda, Jarmila Pantelićová a profesorka Mrdaková. Túto časť programu pomenovali Zbytočné informácie.

Klátik

Prvá z dvoch samostatných výstav bola v Galérii Zuzky Medveďovej. Tuná si uctili sedemdesiatku akademického maliara Jozefa Klátika a tak ako aj pred desiatimi rokmi, usporiadali mu samostatnú výstavu obrazov pomenovanú Posúvanie.

Tento výber v podstate nie je retrospektíva, ale iba ukážka toho, na čo sa tento autor a vysokoškolský pedagóg zameral v stvárnené svojej umeleckej poetiky za posledné dve desaťročia.

O čo vlastne ide prítomným vysvetlil kustód výstavy Vladimír Valentík.

Na dôvažok Jozef Klátik sa na vernisáži pričinil aj svojráznou performanciou, kde ten posun v priestore a vo svojej tvorbe aj názorne ukázal pri posúvaní printov svojej vizuálnej poézie, ktorou sa tiež zaoberá.

Horvát

Vernisáž ďalšej samostatnej výstavy bolo vo foyeri Slovenského vojvodinského divadla. Tam slávnostne otvorili výstavu výtvarných prác Mira Horváta (1986), mladého umelca z Kulpína, ktorý kreslí portréty verejných osobností gvašom, grafickou ceruzkou a tzv. string printom.

Ide o jeho prvú samostatnú výstavu a 19 obrazov stvárnených guľôčkovým perom.

Sprievodný hudobný program vernisáže mal na starosti gitarista Boris Gabríni.

Po úvodných slovách riaditeľky SVD Viery Krstovskej, viac svetla na Horvátove práce vrhla profesionálna výtvarníčka a profesorka výtvarnej kultúry na petrovských školách Daniela Triašková.

Mladý umelec na dôvažok prítomným na tvári miesta aj demonštroval ako vzniká obraz technikou string artu, keď sa dal do ukončovania obrazu sovy.

Do tohtoročnej Noci múzeí zapadlo aj divadelné predstavenie Tri Guineas v produkcii  Divadelnej asociácie Metanoia v réžii Bojana Milosavljevića. Na javisku Slovenského vojvodinského divadla sa predstavili žiačky belehradských stredných škôl.

Tri Guineas je jedno z posledných diel Virginie Woolfovej, esej z troch častí, ktorá s zaoberá témou rodovej analýzy spoločenských vzťahov. Autorka skúma vzťah medzi vojnou, spoločnosťou a kultúrou, resp. vzdelávaním, a zisťuje hrozivé súvislosti medzi tradičným postavením žien a fašizmom.

V Petrovci si zahrali Milica Mitićová, Andrijana Mladenovićová, Milica Aćimovićová a Elena Karanfilovová.

Na záver celkom v noci na nádvorí Kultúrneho centra mala koncertovať skupina Lego Duo. Pre nepriaznivé počasie, čiže mrholenie dažďa, bratia Lehotskovci koncertovali v Galérii Zuzky Medveďovej.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs