V KOVAČICI A V PADINE: Noc múzeí na šiestich lokalitách

21.máj 2019

V KOVAČICI A V PADINE: Noc múzeí na šiestich lokalitách

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí v sobotu 18. mája 2019 sa v Kovačici a v Padine konali rôzne podujatia, ktoré prilákali vyše stovky návštevníkov.  

V Kovačici

Svoje brány návštevníkom otvorila najprv Galéria insitného umenia v Kovačici. V otváracom programe, ktorý sa uskutočnil v ústredných výstavných miestnostiach, Anna Žolnajová-Barcová, riaditeľka GIU, pripomenula, že sa táto ustanovizeň zúčastnila podujatia Noc múzeí už po 9. krát . Tentoraz kolektív GIU ponúkol návštevníkom na obdiv stálu expozíciu Jarný salón obrazov 28 súčasných členov kovačickej galérie. Vo výstavných miestnostiach na podkroví tejto kultúrnej ustanovizne milovníkom výtvarného umenia je do konca mája sprístupnená aj výstava poštových známok z Československej republiky 1918 – 1939 zberateľa prof. Pétera Rokayho z Nového Sadu. V Noci múzeí v GIU  svojou účasťou podujatie spestrili mladučkí kovačickí recitátori a speváci, ktorí sa za hudobného sprievodu učiteľa Pavla Tomáša predstavili niekoľkými príležitostnými piesňami.

Do neskorej nočnej hodiny mal otvorené svoje brány aj Pamätný dom Martina Jonáša, ktorý podával zaujímavosti o živote a diele tohto svetoznámeho maliara insity z Kovačice.

Krásnu a bohatú zbierku umeleckých obrazov vo svojej súkromnej galérii ponúkala aj rodina Čechová v Ulici Iva Lolu Ribara.

 

  V Padine

V dedine “mletej vody” sa v Noci múzeí podávali tiež zaujímavé obsahy. Milovníci výtvarného umenia a starožitností najprv navštívili Slovenské etno múzeum Petráš, kde bola nainštalovaná prvá samostatná výstava Voda v Padine autora Martina Markuša, padinského  insitného maliara. 

V príležitostnom kultúrnom programe, v ktorom účinkovali členovia baptistickej a metodistickej cirkvi v Kovačici a v Padine, sa prihovorili Daniela Markušová z AERD, Pavel Petráš, majiteľ Slovenského etnomúzea Petráš a Jarmilka Trnovská, predsedníčka združenia výtvarníkov Smäd, ktorá výstavu slávnostne aj otvorila.

Neskoršie sa milovníci Noci múzeí presťahovali do padinského Etno domu pri kostole, kde členky Spolku žien v Padine v čele s predsedníčkou Elenkou Haníkovou ponúkli návštevníkom výstavu ručných prác Ženy na dedine a sloboda umeleckého vyjadrovania autoriek Zuzany Bílekovej, Anny a Aranky Bokorových, Vesny Juricovej, Kataríny Marčekovej, Evy Mikulášovej, Miriany Bačúrovej, Andrey Benkovej, Anny Čížikovej a Elenky Ďurišovej.

Svojími literárnymi prácami podujatie spestrili literátky Ružena Kraticová, Zuzana Slivková, Zuzana Kováčová, Martina Valentová, Katarína Šuľová a Anna Klinková.

Po šiestykrát sa do  Noci múzeí zapojila aj Obecná knižnica Kovačica, pobočka v Padine. V aule ZŠ maršala Tita sa uskutočnil program a návštevníkom bola sprístupnená výstava Jeden groš, hippies hnutie – deti kvetov, ktorú pripravila Zdenka Obšustová, knihovníčka a v tom jej pomohli aj žiačky ZŠ maršala Tita Valentína Valentová, Zuzana Hlavčová, Tijana Masáryková, Jana Vesteková, Teodora Brezinová a prof. Nataša Stvorcová

 

 

 

 

 

 

Podujatie Noc múzeí v ZŠ spestrili ďalší osvedčení padinskí literáti Anička Strehovská, Anna Slivková, Elenka Ďurišová, Ivana Povolná Čapová, Anastázia Ondríková a Vladimír Zloch.

 

 

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs