V KOVAČICI: Predstavili publikáciu venovanú banátskym Slovákom

21.máj 2019

V KOVAČICI: Predstavili publikáciu venovanú banátskym Slovákom

V nedeľu 19. mája 2019 v Obecnej knižnici v Kovačici bola premiéra knihy Kultúrny potenciál Slovákov v Banáte. Na podujatí uhostili jej autorov, členov Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: prof. PhDr. Jaroslava Čukana, CSc., PhDr. Michala Kurpaša, PhD., doc. PhDr. Borisa Michalíka, PhD., Mgr. Miroslava Papa a PhDr. Mariána Žabenského, PhD.

Z premiéry knihy v Kovačici: (zľava) prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., Vladimír Valentík a doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.

Podobne ako vznikla kniha Kultúrny potenciál Slovákov v Srieme, ktorá bola prezentovaná pred takým mesiacom v Starej Pazove, aj vo svojej najnovšej publikácii autorský kolektív zmapoval súčasný stav života, ale tentoraz banátskych Slovákov žijúcich v Aradáči, Bielom Blate, Zreňanine, Kovačici, Padine, Hajdušici, vo Vojlovici a v Belehrade. Podľa slov Vladimíra Valentíka, riaditeľa Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci (vydavateľ publikácie), pri spracovaní každej dediny autori vykonali SWOT analýzu, teda napočítali výhody kultúrneho potenciálu dedín, ale zároveň upozornili na nevýhody, čiže na to, na čom by bolo potrebné popracovať. V mene celého autorského tímu, zloženého z vedeckých pracovníkov, profesionálov, univerzitných a akademických učiteľov, túto publikáciu v mestečku insity prezentovali prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., ktorý hovoril hlavne o celom projekte, a doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., ktorý sa sústredil najviac na výskumnú prácu a obsah publikácie.

Publikácia venovaná banátskym Slovákom

Viac ako 300-stranový obsah knihy zahŕňa informácie získané z rozhovorov, ale aj výskumov cirkevných, spolkových a školských archívov. Pri tejto príležitosti sa hosťom zo Slovenska a mnohopočetnému obecenstvu, ktoré bolo nielen z domácej pôdy, ale aj z iných banátskych prostredí, prihovorili: Slobodan Stevanovski, riaditeľ OK v Kovačici, Mária Kováčová, predsedníčka kovačického Miestneho odboru Matice slovenskej, a Pavel Baláž, všestranný kultúrny dejateľ, ktorý okrem pochvalných slov o publikácii vyjadril aj svoju nespokojnosť ohľadom niektorých neúmyselných chýb v obsahu knihy. Svojím spevom k slávnostnejšiemu ovzdušiu podujatia prispeli členky Ženského cirkevného spevokolu CZ Kovačica II vedené prof. Jánom Dišpiterom a členky Dievčenskej speváckej skupiny Perla pod taktovkou Daniela Cicku.

K úspešnej realizácii premiéry knihy Kultúrny potenciál Slovákov v Banáte  ruky pridali aj členovia kovačického MOMS a aktivisti Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka v Kovačici. Podľa slov autorov ďalšia kniha, venovaná Slovákom v Báčke, by mala uzrieť svetlo dňa už koncom aktuálneho roku.

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs