Nové cédečko pre tých najmenších

21.okt 2020

Nové cédečko pre tých najmenších

Autorka Katarína Mosnáková-Bagľašová

V malej sále Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika v Novom Sade v utorok 20. októbra uviedli do sveta nové cédečko Poďte, deti, medzi nás, autorky Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej. 

V rámci promócie sa prítomným prihovorila Viera Marčoková-Cerovská, predsedníčka SKC P. J. Šafárika, potom samotná autorka Katarína Mosnáková-Bagľašová a na koniec sa o cédečku a jeho náplni zmienil Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra a Slovenského kultúrneho klubu v Srbsku.

Krst cédečka

V rámci programu nasledoval krst cédečka. Všetky prítomné deti vyfukovaním bublín z bublifukov do nového cédečka, symbolicky ho uviedli do sveta. Radosť detí nechýbala ani vtedy, keď každé z nich aj cédečko od autorky dostalo. Následne si spoločne vypočuli zopár piesní a zatancovali si na tie, ktoré už poznajú. Zostáva im už iba naučiť sa tie menej známejšie.

Deti si aj zatancovali

Repertoár cédečka tvoria uspávanky, koledy a detské pesničky Slovákov v Srbsku, presnejšie 20 piesní, ktoré Katarína Mosnáková-Bagľašová nahrala s hudobným zoskupením Temperament Cimbal Orchestra. Aranžmány mal na starosti Michal Budinský a realizáciu zvukovej nahrávky  Zdeno Černák. O grafickú úpravu sa postaral Vladimír Sudický a o ilustrácie Miroslav Cipár.

Pod produkciu sa podpisuje Slovenský kultúrny klub v Srbsku, so sídlom v Báčskom Petrovci a za vydavateľa Vladimír Valentík. Nové cédečko bolo nahrané v Očovej v decembri roku 2018 .

M. PAP
M. PAP

MIROSLAV PAP (1992) absolvoval štúdium na Slovensku v odbore Manažment kultúry a turizmu a v roku 2019 obhájil doktorskú dizertáciu z kulturológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci štúdií sa venoval projektovej činnosti a bol členom komisie pre národnostné menšiny na Úrade vlády Slovenskej republiky. Po návrate do rodiska pracuje ako novinár v NVU Hlas ľudu. V súčasnosti realizuje výskumy z oblasti tradičnej kultúry vojvodinských Slovákov. Kontakt: pap@hl.rs