Nové mediálne koncepty zaručujú pozíciu menšinových médií

10.nov 2016

Nové mediálne koncepty zaručujú pozíciu menšinových médií

dsc_0651V Novom Sade dnes prebiehala v poradí piata Regionálna konferencia venovaná menšinovým a lokálnym médiám.

Lajtmotívom tohtoročnej konferencie bola téma komunity novej doby. Rozdelená do troch panelov zaoberala sa umiestnením menšinových a lokálnych médií v tzv. novej Európe, fenoménom identity, ako aj novými mediálnymi konceptmi.

Konferenciu otvoril podpredseda pokrajinskej vlády Đorđe Milićević, ktorý zdôraznil, že je stabilné a zaistené financovanie menšinových médií vo Vojvodine potvrdením dôležitosti multikultúrnosti Vojvodiny.

Pripomenul, že na tlač 22 menšinových médií z pokrajinského rozpočtu na tento rok bolo vyčlenené viac ako 264 milióny dinárov, čo je viac ako 90 % z celkového rozpočtu.

dsc_0625„Tohtoročné zapojenie Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločnosťami, Olympijského komitétu Srbska, Hospodárskej komory Srbska, Nový Sad – európske hlavné mesto kultúry 2021, Kancelárie pre pridruženie EÚ, Európskej asociácie menšinových denníkov (MIDAS), Asociácie médií Srbska, I&FMcCann skupiny, skúsenosti menšinových médií z regiónu sú ukazovateľmi, že sa spolupráca rozširuje a že je práve vytváranie autentických hodnôt novinkou, ktorú táto konferencia vytvára,“ povedala na úvod Nataša Heror, riaditeľka mediálnej agentúry Heror Media Pont.

dsc_0683Avizovala, že je ambíciou organizátorov už od budúceho roku túto konferenciu pozmeniť na európsku konferenciu venovanú menšinovým a lokálnym médiám.

Účastníci konferencie preberali početné témy. Jednou z nich bolo aj zachovanie identity menšinových médií.

Digitálne platformy, ktoré by podľa panelistov, mali využívať všetky menšinové médiá, a možnosť zverejňovať svoje obsahy aj v inom jazyku neznamená aj stratu identity – bolo jedným zo záverov.

Organizátormi tohtoročnej konferencie boli Magyar Szó, Heror Media Pont, Giacomelli Media a Asociácia médií Srbska. Podporili ju Ministerstvo kultúry a informovania a Sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami.

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs