V KOVAČICKEJ OBCI: Mimoriadne dobrý pestovateľský rok

9.nov 2016

V KOVAČICKEJ OBCI: Mimoriadne dobrý pestovateľský rok

Akcentujeme

  • Pestovateľský rok na úrovni

Chladné a daždivé počasie v októbri spôsobilo problémy našim poľnohospodárskym výrobcom. Spomalilo zber jesenných plodín, optimálna lehota na sejbu pšenice sa minula. No aj napriek neprajnému počasiu Adam Jonáš, diplomovaný agronóm z Kovačice, hovorí, že tohtoročná úroda bola mimoriadne dobrá.

Dipl. agronóm Adam Jonáš

Dipl. agronóm Adam Jonáš

– Hoci mám už vyše 30-ročnú prax v tomto odbore, nepamätám sa na taký dobrý rok, ako bol tento. V tomto výrobnom roku 2015/2016 zásoba vlahy v zemi nebola dostatočná, ale mali sme tú výhodu, že v priebehu roka množstvo a rozvrh zrážok bol takmer ideálny. Rok vyhovoval nielen slnečnici, ale všetkým siatinám, napr. kukurici, pšenici a zvlášť cukrovej repe, pre ktoré tohtoročné počasie a vôbec podmienky rastu boli veľmi prajné.

Poďme však radom. Sója sa v našich slovenských dedinách dosť seje, zvlášť v Báčke a Srieme.V Kovačickej obci ju takmer nieto, lebo jej tunajšia kvalita pôdy jednoducho neprospieva. Jej miesto zaujala slnečnica, ktorá tohto roku dala veľmi dobré výnosy. Menšie obavy vznikli síce v záverečnej fáze rastu, kde následkom niekoľkodňových dažďov boli výnosy trošku zmenšené, ale, ako hovorím, bolo to len minimálne.

Kukurica je lídrom medzi obilninami pestovanými na poliach v Kovačickej obci. Zhruba povedané, polovica pôdy je každoročne obsiata kukuricou, ktorá tohto roku mala optimálne podmienky. Zber kukurice mohol byť zakončený už na sklonku augusta, lebo optimálna vlhkosť na ,lámanie‛ kukurice je približne 24 – 25 percent.

Zber kukurice v Kovačickej obci je na 99 percent ukončený

Zber kukurice v Kovačickej obci je na 99 percent ukončený

Tí, ktorí zo zvyku dodržiavajú staré tradičné pravidlá, zber kukurice vykonali v septembri. Niektorí poľnohospodári zasa čakali, aby sa vlhkosť znížila, aby sa kukurica nemusela umele dodatočne sušiť. Niektorým sa podarilo vykonať zber kukurice, keď vlhkosť zrna klesla pod 15 percent a uskladniť ju vo vlastných sýpkach.

V poli ešte zostalo trochu kukurice na koreni z tých dôvodov, že výrobcovia čakali krajšie počasie. V tomto roku bolo celkom normálne, že sa výnosy kukurice pohybovali nad 10 ton z hektára, čo je v porovnaní s minulými rokmi omnoho lepšia úroda.

Nechcem povedať, že sú to výnosy, ktoré sa budú pamätať‛, lebo vďaka pokroku súčasnej technológie verím, že takú mimoriadne dobrú úrodu budeme mať častejšie. V poslednom čase je prírodne vysušenej kukurice čoraz menej. Preto si myslím, že taká kukurica zo sýpok, ktorá je kvalitnejšia a používa sa na ľudskú výživu, napr. o takých 10 rokov bude veľmi vzácna.

Cukrová repa tohto roku mimoriadne dobre urodila

Cukrová repa tohto roku mimoriadne dobre urodila

Cukrová repa sa vyberá podľa dynamiky, akú stanovili cukrovary. Keď ide o úrodu – tohtoročné výnosy sú vysoké. Charakteristické pre toto územie je, že sa výnosy repy merajú v tonách z hektára, zatiaľ čo sa výnosy vo vyvinutých krajinách uvádzajú v tonách nespracovaného cukru.

Výrobcovia sú už akoby nainfikovaný tou boľavou témou v poľnohospodárstve, v ktorej ide o nízke výkupné ceny obilnín.

– Myslím si, že výrobcovia môžu byť spokojní s výnosmi, avšak s cenou poľnohospodári nebudú nikdy celkom spokojní. A zasa výkupcovia, obchodníci, len čo vidia, že úroda bola dobrá, snažia sa znížiť cenu s úmyslom čím viac zarobiť.

Aké sú začiatky nového pestovateľského roka?

Optimálna lehota na sejbu pšenice je od 5. do 20. októbra a v tejto výrobnej sezóne sa sejba začala až v druhej polovici októbra. Pred začiatkom dažďov v druhej polovici uplynulého týždňa sa ešte intenzívne sialo, ale aj napriek tomu sú obsiate minimálne plochy. Myslím si, že Kovačica a Padina budú zasa medzi rekordérmi, keď ide o malé plochy pod pšenicou. Ten optimálny rok na sejbu sa minul, nejaký tolerantný dátum je 5. november, ale už po tom termíne každý seje na vlastné riziko.

Pri sejbe pšenice treba prihliadať na tri základné princípy: kvalitu (deklaráciu) osiva, optimálnu lehotu sejby a správne a kvalitné agrotechnické opatrenia. V ojedinelých prípadoch sa stalo, že niektoré plochy boli obsiate pšenicou do 10. októbra. To sú porasty, ktoré sa už zelenajú. V týchto našich dvoch dedinách sa ešte stále tradične dôveruje starým pranostikám, že sa pšenica môže siať až po Katarínu. Tomu netreba veriť, lebo skúmaním a praxou bolo dokázané, že sejba po 5. novembri je riziková, takmer je isté, že úroda bude nízka. Verím, že poľnohospodári nebudú riskovať, skôr pšenicu nebudú ani pestovať.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs