Pojmom identita častejšie podčiarkujeme to, čo nie sme

Pojmom identita častejšie podčiarkujeme to, čo nie sme

🕔13. apr 2017

MUHAREM BAZDULJ @ ZDENKA VALENTOVÁ BELIĆOVÁ @ MÁRUIS KOPCSAY / Belehrad @ Nový Sad @ Modra zvb@: Kultúrna identita ako významná súčasť bytia jednotlivca, ale aj kolektívu sa neustále mení a rozvíja. Je to dynamický jav s početnými synchrónnymi a diachrónnymi obmenami.

Čitať viac
Nové mediálne koncepty zaručujú pozíciu menšinových médií

Nové mediálne koncepty zaručujú pozíciu menšinových médií

🕔10. nov 2016

V Novom Sade dnes prebiehala v poradí piata Regionálna konferencia venovaná menšinovým a lokálnym médiám. Lajtmotívom tohtoročnej konferencie bola téma komunity novej doby. Rozdelená do troch panelov zaoberala sa umiestnením menšinových a lokálnych médií v tzv. novej Európe, fenoménom identity, ako aj novými mediálnymi konceptmi.

Čitať viac
Identita je to, čo sa píše medzi riadkami

Identita je to, čo sa píše medzi riadkami

🕔25. júla 2016

Uglješa Šajtinac – Zdenka Valentová Belićová – Juraj Šebesta / Zreňanin – Nový Sad – Bratislava / Dvaja popredný spisovatelia – srbský a slovensky – píšu o identite, o literárnych, spoločenských a kultúrnych kontextoch zvb@ Identita – to nie je len o tom,

Čitať viac
Slabiny menšinovej kultúrnej autonómie

Slabiny menšinovej kultúrnej autonómie

🕔23. júna 2016

Menšinová kultúrna samospráva, ktorá zastrešuje kolektívne práva národnostných spoločenstiev, nezačína srbskou legislatívou, ale možno povedať, že začína byť aktuálna po roku 1989. Potreba po ochrane života a dôstojnosti ľudí hovoriacich „iným“ jazykom, veriacim v čosi „iné“, pestujúcich „iné“ obyčaje a tradície vo vzťahu

Čitať viac
Aj spoločenská klíma, Zeitgeist, je niečo, čo sa na polovedomej až nevedomej úrovni vplieta do nášho umenia

Aj spoločenská klíma, Zeitgeist, je niečo, čo sa na polovedomej až nevedomej úrovni vplieta do nášho umenia

🕔18. mája 2016

Dana Todorovićová – Vladimíra Dorčová-Valtnerová – Svetlana Žuchová / Belehrad – Maglić – Mníchov / Dve popredné spisovateľky – srbská a slovenská – píšu o identite, o literárnych, spoločenských a kultúrnych kontextoch vdv@ Prvá vec, ktorú som si všimla čítajúc

Čitať viac
Dvojaká jazyková identita – obohacovanie alebo vyčlenenie z obidvoch literatúr

Dvojaká jazyková identita – obohacovanie alebo vyčlenenie z obidvoch literatúr

🕔14. jan 2016

VESNA GOLDSWORTHYOVÁ – KRISTÍNA KOVÁČOVÁ – JANA JURÁŇOVÁ / Londýn – Nový Sad – Bratislava Dve spisovateľky, slovenská a srbská, hovoria o identite a porovnávajú vlastné literárne a spoločenské kontexty kk@ Začiatkom júna tohto roku, v rámci filmového festivalu Cinema City,

Čitať viac
Identita, ktorú máme a ktorá nám stále uniká

Identita, ktorú máme a ktorá nám stále uniká

🕔18. nov 2015

DRAGAN VELIKIĆ – VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ – DUŠAN ŠIMKO / Belehrad – Maglić – Bazilej Dvaja spisovatelia, slovenský a srbský, hovoria o identite a porovnávajú vlastné literárne a spoločenské kontexty vdv@Hovoriť s velikánmi umeleckého písaného slova dneška, akými sú srbský prozaik Dragan

Čitať viac
Identitu si nevytvárame len my sami  – často nám ju určia iní

Identitu si nevytvárame len my sami – často nám ju určia iní

🕔19. sep 2015

DAVID ALBAHARI – ZDENKA VALENTOVÁ BELIĆOVÁ – ANTON BALÁŽ / Dvaja spisovatelia – slovenský a srbský –  identita a porovnávanie vlastných literárnych a kultúrnych kontextov zvb@: Keď uvažujeme o pojme identita, spytujeme sa: V akej miere človek môže definovať sám seba,

Čitať viac
NOVÝ ŽIVOT A IDENTITA: Fixácia identít je čistá ilúzia

NOVÝ ŽIVOT A IDENTITA: Fixácia identít je čistá ilúzia

🕔21. júla 2015

MICHAL HVORECKÝ – VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ – VLADIMIR ARSENIJEVIĆ / Dvaja poprední spisovateľa – jeden slovenský a jeden srbský – o vnímaní vlastnej identity a kultúrnych kontextov Priam kultoví spisovatelia Michal Hvorecký a Vladimir Arsenijević, ktorí sú zároveň silne angažovaní spoločenskí dejatelia,

Čitať viac
Identifikácia s vlastnou identitou

Identifikácia s vlastnou identitou

🕔4. júna 2015

K filozofickým rozjímaniam o podstate identity pristupujeme spravidla vtedy, keď sa nám zdá, že sa práve ona nachádza v kríze. V dobe, o ktorej sa stále hovorí, že je príliš digitálne globalizovaná, nič dobrého neprinášajúca, aj pojmu identita poľahky pripisujeme krízový stav. Takto v súčasnosti identitu

Čitať viac