Nový Sad

4.apr 2013

Veľkonočné sviatky primerane oslávili aj novosadskí veriaci Slovenskej evanj. a. v. cirkvi v čele s velebným pánom farárom Vladimírom Obšustom, ktorí sviatočné popoludnie 31. marca strávili na starej fare v miestnostiach SKC P. J. Šafárika. Vo veľkonočnom programe vystúpil zmiešaný spevácky zbor pod vedením Anny Crveniovej, ako aj Mládežnícky zmiešaný zbor Agapé, ktorý vedie Olivera Gabríniová. O veľkonočné texty sa postarali Anna Pilićová, Andrea Lomenová, Olinka Krošláková a Aneta Lomenová. Úvodné slová patrili Juliane Brtkovej a sólovým spevom prispela aj Anna Zorňanová. Deti  pre svoje mamy a staré mamy aj tentoraz s radosťou na javisku predviedli veľkonočnú scénku a zaspievali dve pesničky.

A. Lomenová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs