Loviť kaprov v čistej vode

4.apr 2013

Združenie športových rybárov Smuđ v Kulpíne v predposlednú marcovú sobotu v miestnostiach základnej školy usporiadalo edukačnú prednášku. Početných členov tohto združenia, ako aj hostí z Báčskeho Petrovca a prednášateľov z Nového Sadu privítal predseda združenia Michal Koruniak. Témou zaujímavej prednášky pre rybárov boli lov kaprov a ochrana životného prostredia.

Prednášatelia Zoran Meleg a Dušan Kevrešan (stoja sprava) zaujali pozornosť kulpínskych rybárov

O spomenutom hovoril Zoran Meleg, ktorý sa už dvadsať rokov zaoberá ochranou autochtónnych kaprov. Ako povedal poslucháčom, bohatú skúsenosť z oblasti rybárstva zhrnul do knihy o love kaprov súčasnými metódami, ktorú sa chystá vydať na jeseň bežného roku. Predsa dôraz na prácu v tejto oblasti Z. Meleg vždy dával predovšetkým na ochranu vôd. Táto práca, podľa jeho slov, nie je ľahká, lebo je pytliakov mnoho a tých, ktorí chránia vody, omnoho menej. Práve preto je potrebné, aby sa rybárske kluby a združenia organizovali v snahe prekonať tento problém. Meleg zdôraznil, že je preto dôležitá edukácia, a práve preto on so svojimi spolupracovníkmi usporiadali už desiatky prednášok a plánujú v tom intenzívne pokračovať aj ďalej.

Okrem  Z. Melega hovoril aj Dušan Kevrešan-Dukas, ktorý sa zaoberá edukáciou detí a starších v oblasti lovu rýb a ochrany životného prostredia. Podľa jeho slov tieto dve oblasti úzko súvisia, lebo je podmienka na úspešný lov rýb čisté životné prostredie. Prednášatelia Z. Meleg a D. Kevrešan v pokračovaní odborne hovorili o love kaprov v podmienkach, ktoré vládnu na tunajších vodách. Konkrétne prezradili to, ako nájsť vhodné miesto na lov kaprov a akú stravu pri love týchto rýb použiť. Rybári si pozorne vypočuli osožné prednášky a získali nové poznatky, ktoré budú môcť vyskúšať.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs