Potrebujú vlastný priestor

4.apr 2013

Ako vyplynulo zo správy o činnosti na rok 2012, ktorú podala predsedníčka Viera Miškovicová, členky Spolku žien Slovenka v Hložanoch sa venovali „zachovaniu tradície, kultúry a gastronómie, vzdelávacej a humanitárnej činnosti a navštívili početné vojvodinské prostredia“. Tajomníčka Jelena Červenáková hovorila o pláne činnosti na rok 2013. Zdôraznila, že spolok má problém s uskladnením vecí etnografickej zbierky, a preto: „Budeme apelovať na Miestne spoločenstvo Hložany, aby čím skôr zabezpečilo prostriedky na kúpu staršieho domu v dedine pre potreby etno domu.“

Začiatkom tohto roku v rámci SŽS začala pôsobiť aj spevácka skupina. Na výročnej schôdzi 25. marca 2013 vystúpili už tretí raz: Zuzana Fábryová, Anna Lačoková, Mária Francistyová, Anna Tkáčová, Anna Galambošová, Anna Hataľová. Na snímke: S nacvičovateľom Rastislavom Struhárom.

Členky SŽS či už ako hostky „iba“ v roli „pozorovateliek“, alebo aktívne, teda prezentujúc vlastné výrobky (ručné práce, gastronomické pochúťky a pod.), pobudli vlani v Subotici, Báčskom Petrovci, Maglići, Kulpíne, Kysáči, Novom Sade, Silbaši, Pivnici, Báčskej Palanke, Selenči, Laliti, Ľube, Starej Pazove, Belehrade, Dobanovciach, Aradáči, Kovačici, Padine, Bielom Blate, ako i v zahraničí: v rumunskom Nadlaku, chorvátskom Iloku, maďarskom Morahálome. V uplynulom roku nadviazali spoluprácu s Gerontologickým strediskom v Báčskej Palanke, ktorému venovali kompletný hložiansky mužský kroj.

Z celkove 437 939 dinárov, ktoré roku 2012 zakotvili v rozpočte SŽS, sa zvýšilo 188 402. Finančnú správu predostrela spolková pokladníčka Zuzana Šranková, ktorá pripravila aj finančný plán na bežný rok, ktorý ráta s prílevom 615 000 din. Tajomníčka Jelena Červenáková podala plán práce na rok 2013. SŽS si okrem iného nárokuje na to, že podujatie Hložianska kyslovka prerastie lokálne rámce a stane sa širším turistickým podujatím. Po úspechu receptára varených jedál Slovenka plánuje vydať receptár vyprážaných a vypekaných. Mieni tiež pokračovať v príprave publikácie o činnosti spolku a dopĺňať zbierku starých odevných predmetov a fotografií.

Predsedníčka Miškovicová prítomným ukázala zviazaný výber textov z Hlasu ľudu a z už neexistujúceho periodika Naša reč o aktivitách Slovenky v období 2002 – 2012. Odovzdala primerané darčeky zaslúžilým členkám bezpochyby najaktívnejšieho spolku, respektíve občianskeho združenia v osade. V rámci kratšieho kultúrno-umeleckého programu recitovali a spievali členky SŽS.

Juraj Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs