Nový termín predstavenia Pohreb

27.mar 2013

Predstavenie KUS Zvolen z Kulpína Pohreb odročené v prvej časti 19. festivalu DIDA si diváci vo veľkej divadelnej sále v Pivnici môžu pozrieť v druhom festivalovom polčase – v sobotu 30. marca o 17. hodine.

A. F.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs