Láska alebo niečo iné

27.mar 2013

V stredu 3. apríla o 19. hodine v sieni SKC P. J. Šafárika bude večierok MOMS Nový Sad, na ktorom divadelná sekcia SKC zahrá divadelné predstavenie autora Jana Hrubíka Láska alebo niečo iné v dramaturgii a réžii Rastislava Zorňana.

MOMS Nový Sad

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs