Konferencia venovaná národnostným radám

27.mar 2013

Kancelária pre ľudské a menšinové práva v spolupráci s Koordináciou národnostných rád organizuje vo štvrtok 28. marca od 11.00 – 15.00 v sieni Belehrad Paláca Srbska konferenciu na tému Zveľadenie spolupráce medzi štátnymi orgánmi a národnostnými radami národnostných menšín.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs