Jednohlasné Nie návrhu zákona o verejnom informovaní

27.mar 2013

ZO ZASADNUTIA VPI NRSNM

V posledných niekoľkých týždňoch prebiehajú búrlivé debaty o návrhu zákona o verejnom informovaní. Predstavitelia novinárskych asociácií, združení novinárov a jednotlivých médií najviac polemiky viedli okolo štátneho vlastníctva médií, resp. odstúpenia štátu z vlastníctva médií a financovania. Rovnakého zmýšľania sú aj členovia Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorí túto problematiku rozoberali na schôdzi 20. marca.

Členovia sa uzhodli na tom, že návrh zákona nie je zladený so zákonom o národnostných radách, lokálnych samosprávach atď. Návrh je akoby nedopovedaný, v ňom sa neakceptujú práva menšinových informačných prostriedkov a ako taký ho nemôžu schváliť. Nezhodujú sa ani s článkami návrhu zákona súvisiacimi s financovaním médií, resp. s ich projektovým spôsobom financovania, čím sa nezaručuje ani ich financovanie, ani existencia. Veľké nebezpečenstvo sa skrýva aj v stati, ktorá sa vzťahuje na lokálne médiá. Uzáver bol iba jeden – napísať svoj nesúhlas s návrhom zákona, lebo podoba, v akej sa teraz nachádza, neakceptuje potreby prostriedkov verejného informovania v rečiach menšín, nezaručuje ich financovanie, teda neponúka istotu, že médiá obstanú a nie ešte, že sa budú rozvíjať.

Ďalšia problematika, ktorá bola rozoberaná, je pálčivá situácia v Slovenskej redakcii Rádia Nový Sad. Ide o nedostatočný počet novinárov, nemožnosť zamestnať nové kádre, nemožnosť využívať devízové diéty a pod. S týmto problémom nezápasí iba Slovenská redakcia, ale aj všetky ostatné menšinové redakcie. Odznel návrh, aby najprv členov NRSNM oboznámili s danou nemilou situáciou a aby sa zástupcovia rady stretli s vedením RTV a poukázali na tieto problémy.

J. Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs