Historický kalendár – 29. marca

28.mar 2013

29. marca
Veľký piatok

1848 – v Tisovci zomrel evanj. cirkevný hodnostár, superintendent Pavol Jozeffy. V roku 1842 viedol slovenskú deputáciu do Viedne k cisárovi, ktorému predložili slovenský Prestolný prosbopis s národnými požiadavkami. Narodil sa 31. januára 1775 vo Vrbovciach.

1899 – narodil sa sovietsky politik Lavrentij Pavlovič Berija. Člen ústredného výboru Všeruskej komunistickej strany (boľševikov). Zaviedol prax tajných procesov a popráv bez súdu. Po vojne námestník Stalina v Rade ministrov, po jeho smrti prvý muž v sovietskom štáte. Na pokyn N. S. Chruščova bol zatknutý a 23. decembra 1953 popravený.

1900 – narodil sa český básnik Jiří Wolker. Debutoval zbierkou Host do domu a nasledovala zbierka Svatý kopeček, ktorou sa rozlúčil so svetom detstva. Zbierka Těžká hodina je významnou knihou českej proletárskej poézie, sú v nej napr. sociálne balady Balada o snu, Balada o nenarozeném dítěti, Balada o očích topičových. Jiří Wolker ochorel na tuberkulózu, ktorú si v lete 1923 liečil i v Tatranskej Polianke. Po neúspešnej liečbe zomrel 3. januára 1924.

1926 – zomrel lekár a spisovateľ Albert Škarvan, šíriteľ tolstojovského pacifizmu. Študoval v Prahe, kde sa zoznámil s dielom ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého. Odmietol vojenskú službu v nemocnici v Košiciach, za čo bol odsúdený a odňali mu lekársky diplom. Tieto skúsenosti opísal v emigrácii v diele Zápisky vojnového lekára. Krátky čas bol osobným lekárom L. N. Tolstého, preložil tiež jeho román Vzkriesenie. Ďalšie diela Alberta Škarvana: štúdia Slováci, Vlastný životopis, Moja premena. Narodil sa 31. januára 1869 v Tvrdošíne.

1973 – posledné americké vojská opustili Južný Vietnam po tom, ako bola v Paríži podpísaná dohoda o prímerí, ktorá predpokladala stiahnutie amerických vojsk a nezasahovanie Hanoja do juhovietnamských záležitostí.

2004 – Slovenská republika sa stala plnoprávnym členom Severoatlantickej aliancie (NATO). Premiér Mikuláš Dzurinda odovzdal vo Washingtone ratifikačné listiny Slovenska k Washingtonskej zmluve. Spolu so SR sa stali členmi NATO i Bulharsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko a Slovinsko.

2010 – pri dvoch teroristických útokoch, ktoré otriasli metrom v Moskve, zahynulo 40 ľudí a ďalšie desiatky utrpeli zranenia.

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs