Služby na území celej obce

28.mar 2013

Riečka Šidina ako dôkaz, že sa na pláne údržby komunálnych objektov dosiahol pokrok

Verejný komunálny podnik Standard v Šíde roky zápasí s rôznymi problémami vo svojom pôsobení. V minulom roku konečne zaznamenal úspešné výsledky, v ktorých mieni pokračovať aj v bežnom roku. Zhromaždenie obce Šíd na svojom nedávnom zasadnutí schválilo program práce tohto podniku, v ktorom je uvedené, že chcú realizovať 131 580 000 dinárov celkových príjmov, z ktorých plánujú nechať v rezerve pozoruhodnú sumu. O týchto plánoch riaditeľ Predrag Vuković povedal: „Naším cieľom je, aby Verejný komunálny podnik Standard začal poskytovať služby na celom území Šídskej obce, a je na najlepšej ceste, že sa mu to podarí v roku 2013. V tejto chvíli na celom území obce poskytujeme služby odvozu smetí, údržby verejných zelených plôch a komunálnych objektov, poskytujeme kominárske a zoohygienické služby, pre ktoré máme vybudovaný útulok pre túlavé psy  v Šíde kapacity 10 miest, parkovacie služby a staráme sa o organizáciu trhov a jarmokov. Zostalo nám rozšíriť svoje služby na úsek údržby cintorínov a pohrebné služby, čo sa nám doteraz nepodarilo, pretože sa o cintoríny starajú miestne spoločenstvá, a sú obavy, že náš podnik to nebude robiť tak ako ľudia v osade boli zvyknutí. Verím, že nájdeme spoločné a kvalitné riešenie a že sa nám do konca roka podarí poskytovať aj tieto služby na území celej obce.“

Spoločne treba doriešiť spravovanie a používanie verejných skládok, ktoré fungujú iba v Šíde a Erdevíku. Výdavky na ich údržbu nie je možné zabezpečiť z poplatkov na odvoz smetí z domácností, lebo po tieto roky poplatky boli vo funkcii zachovávania štandardu občanov a zostali na minimálnej úrovni. Na riešenie tohto problému je nutné zabezpečiť potrebné finančné prostriedky v obecnom rozpočte, prípadne dovoliť zvýšenie ceny služieb.

Zhromaždenie obce Šíd poskytlo súhlas a schválilo plán VKP Standard na rok 2013, pričom príležitosť vyjadriť svoju mienku o pláne dostanú aj miestne spoločenstvá, v kompetencii ktorých je aj konečné hodnotenie kvality daných služieb a celkového plánu.

 St. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs