V znamení symbolov Veľkej noci

28.mar 2013

Žiaci vyšších ročníkov v dielni kulpínskeho múzea omaľovali veľkonočné vajíčka pre výstavu

Úspešná spolupráca Múzea Vojvodiny z Nového Sadu, čiže Muzeálneho komplexu v Kulpíne a Základnej školy Jána Amosa Komenského pokračuje. Tak pred veľkonočnými sviatkami spoločne  usporiadali dve dielne na tému symbolov jarných sviatkov.

 Prvú dielňu pod názvom V ústrety Veľkej noci zorganizovali 20. marca so žiakmi 3. a 4. ročníka kulpínskej školy. Žiaci sa so záujmom zapojili a podľa inštrukcií Dragany Vujaklijovej, kustódky – pedagogičky v kulpínskom múzeu, vypracovali papierové figúry veľkonočných zajačikov, kuriatok a vtáčikov. Druhá dielňa Veľkonočné vajíčko 2013 prebiehala vo štvrtok 21. marca v miestnostiach kaštieľa. Na nej sa zúčastnili žiaci šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka. Všetky práce z týchto dvoch dielní budú na tradičnom veľkonočnom podujatí Veľká noc v Kulpíne v nedeľu 31. marca vystavené v rámci výstavy, ktorá bude súčasťou tohto veľkého podujatia v organizácii kulpínskeho Spolku vinohradníkov a vinárov.

– Múzeum insistuje na usporadúvaní dielní tohto typu, do ktorých sú zapojené školopovinné deti. Takým spôsobom chceme zapojiť deti do aktivít múzea a ponúknuť im spoluprácu, v rámci ktorej by čo najviac využívali potenciály múzea. Preto plánujeme pri múzeu založiť muzeálny krúžok, do ktorého zapojíme žiakov nielen z Kulpína, ale aj širšie. Cieľom je vzbudiť záujem detí o prácu múzea, aby si vedeli vážiť túto inštitúciu a využívať možnosti, ktoré im ponúka, – povedala Dragana Vujaklijová.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs