SLÁVNOSTNÉ SLUŽBY ORDINÁCIE V EMC V KYSÁČI.

28.mar 2013

SLÁVNOSTNÉ SLUŽBY ORDINÁCIE V EMC V KYSÁČI.

Mimoriadne slávnostne bolo na Kvetnú nedeľu 24. marca v Kysáči v modlitebnici Elim Evanjelickej metodistickej cirkvi, kde ordinovali troch kazateľov. Na bohoslužbách sa zúčastnili početní veriaci takmer zo všetkých zborov, ktoré pôsobia v Pivnici, Báčskej Palanke, Novom Sade, Starej Pazove, Jabuke, Pančeve, Padine, Kovačici, Sente, Vršci, Šíde, Srbobrane, Vrbase a v Kysáči. Vystúpili spevokoly a hudobné skupiny a kázali viacerí kazatelia. Tak Dr. Patrick Streiff, biskup strednej a južnej Európy, vyzval prítomných na harmóniu Božieho a vlastného pôsobenia. Za základ si k tejto príležitosti zvolil slová z Evanjelia podľa Matúša Žatvy je mnoho (9, 35-38). Kazatelia Dragan Trajčevski, Mgr. Mária Ďurovková a Mgr. Daniel Sjanta (na snímke), ktorých ordinovali, doteraz pôsobili v Novom Sade, Pivnici a Kovačici. Na večerných službách sa ordinovaní kazatelia prihovorili a vyrozprávali príbehy svojho povolania do služby.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs