Žiaci to brali seriózne

28.mar 2013

Hložiansky evanj. farár Jaroslav Kopčok s účastníkmi 1. BO

V rámci 1. Biblickej olympiády v Hložanoch (16. marca) súťažili žiaci vyšších tried základných škôl, ktorí sa učia náboženstvo ako voliteľný predmet. Hložiansky evanj. farár Jaroslav Kopčok nám z pozície jedného z organizátorov objasnil, ako vznikla idea na priekopnícke podujatie:

– Podnet na usporiadanie Biblickej olympiády prišiel z Aktívu učiteľov náboženstva. Obdobné olympiády prebiehajú na Slovensku, odtiaľ sme prebrali model a prispôsobili sme ho našim pomerom. Mali sme iba jedno kolo, kdežto na Slovensku, keďže je i cirkev väčšia, súťaž má viac kôl.

– Čo bolo ústrednou témou prvej Biblickej olympiády?

– Témou prvého ročníka bol biblický patriarcha Abrahám. Testy, ktoré žiaci riešili, zahrnuli iba jednu časť Biblie, ale bola tam hŕba údajov. Žiaci si ich osvojili s vynikajúcim úspechom, čo je výsledok ich zodpovedného prístupu, ako i úsilia učiteľov náboženstva, ktorí s nimi v rámci príprav pracovali približne dva mesiace. Takmer polovica žiakov dosiahla 90-percentnú úspešnosť v riešení testov.

– Zastúpených bolo až 17 prostredí…

– Z prihlásených neprišli iba predstavitelia silbašskej školy a z celkove 34 prihlásených žiakov na súťaži sa zúčastnilo 31. Skrátka spokojní sme tak s počtom súťažiacich, ako i s ich vedomosťami.

– Zakotví podujatie trvale v Hložanoch, alebo…?

– Súťaž bude putovného rázu. O tom, kde sa uskutoční 2. ročník, rozhodne päťčlenný výbor Biblickej olympiády.

J. Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs