Rozkol na obzore

28.mar 2013

Šieste zasadnutie Zhromaždenia mesta Zreňanin sa začalo v piatok 15. marca a ukončené je po desaťdňovej prestávke v pondelok 25. marca. Zasadnutie poznačila zdĺhavá viac ako 5-hodinová rozprava o návrhu rokovacieho programu, zaťažená polemikou a vzájomným obviňovaním predstaviteľov vládnucej koalície a opozície. Odzneli však aj výzvy na jednotu, zvlášť keď ide o otázky, ktoré sa priamo týkajú záujmov občanov. Schválené sú 4 návrhy opozície a z rokovacieho programu je vyradených 30 bodov vzťahujúcich sa na kádrové zmeny v školských výboroch škôl na území mesta.

Zreňanin

Na úvod vykonali ďalšie rošády v zreňaninskom lokálnom parlamente. Do výborníckych lavíc sa totiž vrátili Goran Kaurić (DS) a Tibor Vas (LSV), ktorým výbornícka väčšina odňala výbornícke mandáty, a Správny súd im vrátil. Okrem toho namiesto Dušana Šijana a Duška Radišića (SNS), ktorí sú zvolení na iné funkcie, do výborníckych lavíc si sadli Dragan Petrin a Radmila Markovićová a namiesto Jeleny Radakovićovej (DS), ktorá podala demisiu, prišiel Igor Naumovski.

V pokračovaní výborníci jednohlasne schválili záver, ktorým mesto od vlády Srbska žiada garancie na výstavbu továrne na výrobu vody. Bolo však počuť mienky, že sotvaže garancie dostanú, lebo so žiadosťou sa mešká a táto položka nie je zaradená do republikového rozpočtu. Primátor Ivan Bošnjak však povedal, že v zákone je ponechaná možnosť, aby sa garancie poskytli v súrnom konaní, ak ide o zdravie ľudí. Ak teda vláda do 18. apríla vyhovie žiadosti Zreňaninčanov, nemecká spoločnosť Wete začne s výstavbou, a tým by sa začal riešiť vleklý problém občanov tohto mesta.

Keď na rad prišlo vymenovanie riaditeľa VKP Vodovod a kanalizácia Bojana Putića, ktorý doteraz plnil funkciu úradujúceho riaditeľa, výborníci SNS žiadali prestávku, a potom sa do siene nevrátili?! Keďže už predtým sieň opustili aj výborníci LSV, nemali kvórum a predseda zhromaždenia Radovan Bulajić musel zasadnutie prerušiť.

Na začiatku pokračovania zasadnutia 25. marca rokovací program je doplnený bodmi týkajúcimi sa stavebného pozemku v priemyselnej zóne Juhovýchod 1. Na základe schválených rozhodnutí mesto môže stavebný pozemok ponúknuť potenciálnym investorom, pričom prípadným dedičom, ktorí v procese reštitúcie dokážu právo na tento pozemok, vyplatí odškodné. Svojráznym prekvapením bola aj podpora väčšiny výborníkov návrhov predsedu výborníckej skupiny opozičnej SRS Sašu Santovca, ktorý žiadal informácie o výstavbe továrne na výrobu vody a o garanciách vlády, navrhol, aby sa rokovalo o obžalobách, ktoré proti občanom podala Direkcia pre výstavbu a údržbu mesta pre neplatenie komunálnych účtov, a žiadal, aby zhromaždenie podporilo Elektrovojvodinu v snahách zastaviť plánovanú reorganizáciu. Návrhy Santovca okrem opozičných podporili aj výborníci DSS a SPS, ktorí prislúchajú vládnucej koalícii. To svedčí o rozkole vo vládnucej koalícii, čo sa potvrdilo aj tým, že návrh na vymenovanie riaditeľa VKP Vodovod a kanalizácia Bojana Putića a riaditeľa turistického strediska Dragana Vuleševića výborníci väčšinou hlasov odmietli (znovu boli proti výborníci DSS a SPS), takže títo naďalej zostali v čele podnikov ako úradujúci riaditelia.

vlh

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs