Pivnica

28.mar 2013

V pondelok 25. marca v Klube poľnohospodárov sa uskutočnila piata výročná schôdza. Dôraz aj tentoraz venovali téme rovnania ciest, ale aj hodnoteniu minuloročnej práce a plánom na novú sezónu. Predseda Jaroslav Šuster podal aj finančnú správu klubu a najviac hovoril o angažovaní revírnej služby (hájnikoch), ktorá pôsobila od 9. októbra do 9. novembra. Prítomní sa uzhodli, že táto služba bola veľmi účinná, ale keď v dedine prebiehala akcia zbierania finančných prostriedkov, iba 45 domácností dalo peniaze na prácu hájnikov, čo nestačí. Záverom sa poľnohospodári dohodli, že akciu rovnania ciest usporiadajú 5. apríla. Zároveň pozývajú občanov, aby sa zapojili do akcie a tým pomohli dedine i sebe samým.

K. Imreková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs