51. Medzinárodný autosalón v Belehrade

27.mar 2013

Samotná skutočnosť, že sa po dvojročnej prestávke koná 51. Medzinárodný autosalón v Belehrade, je azda najlepším darom k veľkému jubileu: 75. výročiu prvého podujatia tohto druhu u nás. Usporiadať v podmienkach krízy autosalón – ktorý, ako jeden z trinástich úradných veľtrhov osobných áut, ktoré tohto roku zorganizujú vo svete a ktorý od 22. do 31. marca zhromaždil približne 400 vystavovateľov – bolo ozaj husárskym kúskom. Podotkol to pri jeho piatkovom otvorení podpredseda vlády a minister obchodu a telekomunikácií Rasim Ljajić (na snímke), konštatujúc zároveň, že krízové časy automobilovému priemyslu stále a skutočne nežičia. Lebo, aby sa dostal z krízy, bude potrebovať takých štyri až päť rokov. Veľa slov netreba vravieť ani keď ide o náš životný štandard, ukážkou ktorého je údaj, že je priemerný vek áut u nás až 13,8 roka. Pre krízu vlani bolo registrovaných len 22 000 nových áut, čo je na úrovni roku 2000. Trend poklesu kúpy nových áut poznačil i prvé dva tohtoročné mesiace. Na strane druhej, možno je súčasný lesk viac ako 50 nových modelov, v ktorom sa len v prvý deň autosalónu kochalo asi 25-tisíc návštevníkov, predsa náznakom tlejúceho svetielka na konci hospodárskeho tunela. Kiežby tak bolo.

                                                                                                         O. F.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs