Veľkonočný chrámový koncert v Báčskom Petrovci

27.mar 2013

V nedeľu 31. marca o 19. hodine v evanjelickom kostole sa uskutoční Veľkonočný chrámový koncert, v ktorom budú účinkovať miestny cirkevný spevokol, Komorný zbor Musica viva, dychový orchester SEAVC v Srbsku, cirkevný spevokol z Kulpína a ďalší osvedčení sólisti a hudobníci.

J. Č-p

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs