NRSNM: Poznámky na predbežný návrh nového menšinového zákona

17.dec 2016

NRSNM: Poznámky na predbežný návrh nového menšinového zákona

dsc_9440V poradí 14. schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) sa uskutočnila dnes predpoludním v budove Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci.

Na programe rokovania bola rozprava o Návrhu Zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o ochrane práv a slobôd národnostných menšín.

Kvórum pre 14 zasadnutie NRSNM po polhodinke meškania

Kvórum pre 14 zasadnutie NRSNM zaistili po polhodinke meškania

Hoci sa na prvý pohľad mohlo zdať, že zasadnutie sa možno ani neuskutoční, lebo sa kvórum zháňalo dobrú polhodinku. Zasadnutie NRSNM sa predsa len uskutočnilo za prítomnosti 22 členov NRSNM. Po polhodine po stanovenom čase na začiatok zasadnutia sa do matičného ústredia naraz dostavilo ďalších 6 členov Rady.

Ministerstvo štátnej správy a lokálnej samosprávy vyzvalo všetkých občanov a odbornú verejnosť, aby sa zapojili do verejnej rozpravy o Predbežnom návrhu zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o ochrane práv a slobôd národnostných menšín. Verejná rozprava sa začala 8. decembra a potrvá do 28. decembra 2016.

Ústredný bod zasadnutia

Dr. Miroslav Vitéz

Dr. Miroslav Vitéz

Ako to na úvod jediného bodu tohto zasadnutia ozrejmil Dr. Miroslav Vitéz, dôvody na vynesenie uvedeného zákona sa odzrkadľujú v potrebe zosúladenia Zákona o ochrane práv a slobôd národnostných menšín so zmenami, ktoré v právnom systéme nášho štátu nastali po jeho schválení v roku 2002. Tiež aj v prispôsobovaní jednotlivých riešení skutočným potrebám vylepšenia položenia národnostných menšín v Republike Srbsko, ale aj v ďalšom rozvoji politiky v oblasti ich ochrany. Týmito slovami vysvetlenie k návrhu aktuálného zákona uvádzajú i v Ministerstve štátnej správy a lokálnej samosprávy v Belehrade.

Na momenty nechýbala ani búrlivá diskusia a ostrejšia výmena názorov

Na momenty nechýbala ani búrlivá diskusia a ostrejšia výmena názorov

Profesor Dr. Miroslav Vitéz je členom 25-člennej pracovnej skupiny pri Ministerstve spravodlivosti Republiky Srbsko, ktorý sa podieľal na vypracovaní tohto predbežného návrhu. Tam ho delegovala koordinácia Národnostných rád.

Dnes sa Dr. Vitéz členom NRSNM v krátkych črtách pokúsil ozrejmiť navrhované zmeny a pripomienky, ktoré by azda vylepšili navrhovaný Zákon. Po všeobecných ozrejmeniach zmien, spolu s jednotlivými členmi NRSNM si ujasňovali každý jeden článok tohto predbežného návrhu.

Aktívne návrhy z tohto zasadnutia si poznačili a spoločne sa ich pokúsia formulovať a zašlú na patričné ministerstve v stanovenej lehote. Potom sa však ukáže, či toto pripomienkovanie členov NRSNM dostane kladnú odpoveď v procedurálnom procese vynášania nového Zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o ochrane práv a slobôd národnostných menšín.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs