O slovenských hudobných skladateľoch

25.nov 2017

O slovenských hudobných skladateľoch

Zborník prác z vlaňajšej konferencie pre všetkých prítomných

Pod lupou 13. muzikologickej konferencie boli Slovenskí hudobní skladatelia pôsobiaci vo Vojvodine.

Konferencia prebiehala dnes v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. V úvodnej časti tohto podujatia prezentovali zborník prác z 12. Muzikologickej konferencie. Tiež predstavili čerstvo vytlačenú knihu Slováci vo Vojvodine Jána Botíka.

Do rámca tohto podujatia zapadlo i otvorenie výstavy Ľudové hudobné nástroje na Slovensku. V predpoludňajšej časti dôraz dali na život a dielo známeho skladateľa Mirka Šouca, ktorý svojou prítomnosťou poctil dnešné podujatie. Posvietili i na hudobný opus Jána Nosála.

PaeDr.Juraj Súdi hovoril o opuse Jána Nosála

Pozornosť prítomných upútala i prezentácia Hudobného centra z Bratislavy.  Tiež Národného osvetového centra a Literárneho a hudobného múzea Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Popoludní v stredobode pozornosti boli skladateľ Tibor Andrašovan, Ján Podhradský, dirigent Juraj Súdi, tiež Viliam Figuš Bystrý a tvorba Martina Kmeťa.

Toto podujatie aj dnes organizovali NRSNM a ÚKVS. Okrem účastníkov zo slovenských vojvodinských prostredí a Belehradu na konferencii sa zúčastnili i odborníci z Banskej Bystrice a Bratislavy, zo Slovenska,

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs