Obohacovali si vedomosti

23.apr 2015

Obohacovali si vedomosti

Žilinský samosprávny kraj po štvrtýkrát zorganizoval Odborný seminár pre učiteľov slovenského jazyka, literatúry, dejepisu a občianskej náuky pre zahraničných slovenských osvetových pracovníkov.

Účastníci seminára v Čičmanoch  

Účastníci seminára v Čičmanoch

Seminár bol od 8. do 11. apríla 2015 v okolí Žiliny. Zúčastnili sa tu najmä učitelia základných a stredných škôl z Maďarska, Rumunska, Poľska, Ukrajiny, Česka, Chorvátska a zo Srbska, odkiaľ prišlo najviac frekventantov vo vedení Svetlany Zolňanovej, koordinátorky Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v spolupráci s Oddelením slovakistiky FF UNS prvýkrát do seminára zapojila študentov.

Seminár koordinovali projektoví manažéri a kvalifikovaní profesori z oblasti slovenčiny a dejepisu. Žilinský samosprávny kraj zabezpečil účastníkom prepravu, ubytovanie, stravovanie, program a k tomu reprezentačné predmety, užitočné školské pomôcky pre školy a činnosť slovenských spolkov.

Organizátorovi seminára tentoraz išlo nie tak o prednášky a vzdelávanie účastníkov, ako o prezentáciu Žilinského regiónu a prehliadku tamojších zvláštností, zachovaných starožitností a prírodných hodnôt. Účastníci okrem krásnych výletov v okolí Žiliny absolvovali odborný seminár venovaný literatúre, eurofondom a projektom v oblasti školstva a kultúry. Spracovali tému 70. výročia skončenia druhej svetovej vojny, problematiku Matice slovenskej v slovenskej diaspóre v súčasnosti, tematiku Slovenska a Československa a príklady dobrej praxe vzdelávania. Prednášky sa konali v Žilinskom samosprávnom kraji, v Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne a v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste.

Účastníci si zo seminára odniesli krásne spomienky na žilinské katakomby, prestížny wellness centrum v Rajeckých Tepliciach, na jedinečné Čičmany, Slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej a prehliadku námestia a prvého, zatiaľ jediného slovenského orloja v Starej Bystrici. Pre seminaristov bol zabezpečený aj lístok do Mestského divadla v Žiline, kde sledovali divadelnú komédiu Konfety.

Žilinčania majú za sebou ďalšiu kvalitne zrealizovanú akciu a vojvodinskí učitelia zasa peknú skúsenosť, pozitívne náhľady a nezabudnuteľné zážitky.

                                                                                                                                                    Aneta Lomenová

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs