Od krčmy po kultúrny stánok

17.jan 2013

Budova SKOS Detvan pred rokom 1975...

Budovu, v ktorej dnes sídli SKOS Detvan vo Vojlovici, vystavali v dávnom roku 1912. Do druhej svetovej vojny v nej bol chýrečný hostinec, Vojlovičanom známy ako Vóg. Bola to vlastne slovenská krčma, v ktorej – ako to pred vojnou na dedinách už bolo zvykom – usporadúvali divadelné predstavenia a tanečné zábavy. Jedno také predstavenie – Sprostredkovateľ sňatkov roku 1936 usporiadal aj Slovenský vzdelávací spolok vo Vojlovici. Predtým však predseda spolku Ján Bačáni zistil, že treba opraviť javisko, čo spolkári hneď sami aj urobili. Boli to vlastne prvé práce, ktoré vojlovickí Slováci vykonali na objekte, ktorý sa po mnohých rokoch stal ich kultúrnym stánkom. Cesta k tomu však bola tŕnistá.

... a dnes

Počas druhej svetovej vojny kultúrny život, samozrejme, ustal a v hostinci sa usadilo veliteľstvo nemeckého vojska. Po vojne nositeľom kultúrnych aktivít sa stal novozaložený MOMS. Matica však roku 1949 zanikla, a práve v tom čase bol založený Kultúrno-osvetový spolok Slovákov vo Vojlovici. Od samého založenia správa spolku začala pracovať na tom, aby spolok dostal vlastné miestnosti, čo sa im veľmi rýchlo aj podarilo, a roku 1950 dostali na používanie budovu niekdajšieho hostinca Vóg. Bola to veľká radosť, ale aj veľké trápenie, lebo budova bola vo veľmi zlom stave, takže bolo potrebné vynaložiť veľkú námahu, aby ju vrátili do použiteľného stavu. Usilovní spolkári však nezaháľali, ale priložili ruky k dielu, opravili budovu, miestnosti prispôsobili potrebám spolku a začali nacvičovať tance, usporadúvať tanečné zábavy… Ich radosť však netrvala dlho, lebo už v roku 1960 obecné vrchnosti v Pančeve tento priestor vyhlásili za Dom kultúry, ktorý začali používať všetci obyvatelia Vojlovice, nie iba Slováci. Spolok zanikol a Slováci svoju kultúrnu činnosť rozvíjali v rámci Domu kultúry, spolu s príslušníkmi ostatných tu žijúcich národov. Práca DK bola však onedlho podstatne obmedzená tým, že sa do veľkej siene chodili stravovať robotníci, ktorí stavali Dusikáreň.

Po rokoch stagnácie kultúrny život vojlovických Slovákov sa znovu začal vzmáhať v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Roku 1975 bol založený SKOS Detvan. Vedenie spolku sa ihneď začalo dožadovať prinavrátenia príslušnosti nad budovou DK. Dosiahli to roku 1978, keď sa vtedajší predseda Detvanu Ján Válek stal úradujúcim riaditeľom DK, a z tej funkcie potom vybojoval prinavrátenie budovy Detvanu. Budova bola medzičasom znovu poriadne zdevastovaná, takže spolkári zasa museli vysúkať rukávy a pustiť sa do dôkladnej renovácie. Opravenú budovu slávnostne otvorili 3. februára 1979. Zásluhy za dobre vykonanú prácu patria tak početným Vojlovičanom, ktorí  pracovali takmer výlučne zdarma, ako aj vedeniu spolku, ktoré vynaložilo obrovské úsilie o zabezpečenie finančných prostriedkov. Nové rúcho stánku a prajné podmienky na prácu umožnili detvanovcom úspešné kroky na ceste zachovávania kultúrnych tradícií vojlovických Slovákov. Odvtedy a dodnes detvanovci sa svojho stánku už nikdy nevzdali a nedovolili, aby znovu bol zruinovaný. Naopak, každoročne v súlade s finančnými možnosťami budovu opravujú, renovujú, rozširujú, vynovujú nábytok… Slovom, snažia sa zabezpečiť čím lepšie podmienky na prácu ochotníkov.

Vo vynovenej malej sieni detvanovci cvičia, vyšívajú, spievajú, vítajú hostí

Finančná situácia sa však začala čoraz väčšmi zhoršovať, takže sa roku 2007 v spolku museli rozhodnúť na nepopulárny krok a prenajať veľkú spolkovú sieň a kuchyňu súkromníkovi, ktorý sa zmluvou zaviazal, že tieto priestory každý deň po 17. hodine ponechá k dispozícii spolkárom. Prostriedkami z prenájmu a rôznych donácií roku 2011 v Detvane znovu vykonali dôkladnú rekonštrukciu strechy a upravili vedľajšie miestnosti pri malej sieni – kanceláriu, šatňu a toalety. Tak tento priestor zariadili pre rôzne menšie podujatia, posedenia, činnosť odbočiek, prijatie hostí, ktorí sa prostredníctvom tu vystavených fotografií a rôznych iných exponátov môžu oboznámiť s činnosťou spolku. V etno štýle je dôkladne upravená aj vedľajšia budova, v ktorej je nainštalovaná stála etno výstava ozrejmujúca kus tradície tunajších Slovákov.

Konečne v jubilejnom roku 2012, čiže sto rokov od výstavby budovy, je skončené konanie, na základe ktorého SKOS Detvan z Republikového geodetického ústavu dostal rozhodnutie, že budova a pozemok vôkol nej je  vlastníctvom spolku. Predtým sa ako majiteľ uvádzal KOS Slovákov z Vojlovice, hoci v nej určitú dobu sídlil aj vojlovický Dom kultúry. To inými slovami znamená, že vojlovickí Slováci sú konečne aj formálne svoji na svojom, čo im v nových spoločenských okolnostiach už nikto nemôže odoprieť. Túto skutočnosť, ako aj úctyhodné jubileum svojho kultúrneho stánku si koncom novembra minulého roku pripomenuli slávnostným koncertom.

V. Hudec

foto: z archívu SKOS Detvan a autor

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs