Od včerajška k zajtrajšku

19.mar 2013

Ako aj mnohé iné spoločnosti tohto druhu, aj Novosadský veľtrh sa už pred rokmi stal jedným z kľúčových sprostredkovateľov medzi výrobcom a kupujúcim, nenahraditeľným ohnivkom trhovej komunikácie a podnikateľskej spolupráce. Cesta k tomu nebola ani krátka, ani priamočiara, ani jednoduchá. Dá sa povedať, že bola taká, akými boli i desaťročia, poprípade polstoročia za nami. Je dobrým zvykom pozrieť sa dozadu, hlavne s cieľom zistiť, čo všetko sa odvtedy zdolalo, ako usporiadanie rôznych podujatí napredovalo.

Takto sa obchodovalo v 19. storočí

Za jeden z prvých, ak nie aj prvý zárodok veľtrhu možno považovať Prvú remeselnícko-priemyselnú výstavu, ktorá sa v Novom Sade konala ešte v 19. storočí, presnejšie  roku 1875. K druhej výstave tohto druhu došlo  o osem rokov neskoršie, teda roku 1883. Okrem dvoch jubileí, uvádzaných v nadtitulku príspevku, je tu i jubileum tretie: 125. výročie Prvej výstavy poľnohospodárskych produktov v Báčsko-bodrožskej župe, ktorá prebiehala roku 1888. Rok 1923 označil začiatok kontinuálneho usporadúvania veľtrhov, roku 1931 sa konala Prvá medzinárodná výstava a veľtrh dobytka, aby približne rok pred vypuknutím 2. svetovej vojny v tejto časti Európy, roku 1940, prebiehal jubilejný, desiaty veľtrh a výstava, a to na novej adrese,   v nových objektoch.

O trinásť rokov neskoršie sa Novosadský veľtrh stal (celo)juhoslovanskou, medzinárodnou a komerčnou ustanovizňou s vlastným logom, aby sa na základe štátneho dekrétu z roku 1956 stal i ustanovizňou samostatne sa financujúcou. O rok neskoršie štartovalo rozšírenie výstavísk, budovanie nových pavilónov, úprava vonkajšieho priestoru, ktorá trvala takmer pätnásť rokov.

Už vtedy bolo jasné, že si nová doba vyžaduje nielen bežnú a tradičnú promóciu výrobkov a služieb, ale aj adekvátne objekty, priestory, rozšírenie a modernizáciu výstavísk, ich prispôsobenie nárokom záujemcov, štandardom energetickým, v súčasnosti aj ekologickým, ako aj školené kádre a vôbec širší tematický, usporiadateľský a programový záber podujatí. Všetko v duchu hesla vlož viac, aby si aj získal viac.

Ukážkou uvedeného je nielen vstup Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu do Medzinárodnej asociácie veľtrhov UFI roku 1958, ale i skutočnosť, že sa tento veľtrh  o rok neskoršie prvýkrát konal na jar. V takej praxi zotrval dodnes. Približne pred polstoročím vznikli nové veľtrhy: Výstava ovocinárstva a vinohradníctva, tiež Veľtrh lesníctva, lovu a rybolovu. Pred štyridsiatimi rokmi, roku 1973, na jubilejnom 40. Medzinárodnom poľnohospodárskom veľtrhu sa konala prvá kolektívna výstava výrobkov z rozvojových krajín. Ďalší rok, na základe tematického rozšírenia existujúceho, vzniká i atraktívny Medzinárodný veľtrh lovu, rybolovu, športu a turizmu. Rozvoj vtedy začal naberať skutočne rýchle obrátky.

(V budúcom čísle: Na rozhraní storočí)

Oto Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs