ZASADAČKA ZHROMAŽDENIA ALIBUNÁRSKEJ OBCE

19.mar 2013

ZASADAČKA ZHROMAŽDENIA ALIBUNÁRSKEJ OBCE bola v polovici marca svedkom udalosti, aká sa tu neodohráva často. Namiesto politických diskusií a replík, sieňou sa vyše dvoch hodín ozývala duchovná hudba v prednese cirkevných spevokolov baptistických cirkevných zborov z viacerých prostredí. Medzi účastníkmi bol aj mládežnícky spevokol evanjelického cirkevného zboru z Jánošíka posilnený rovesníkmi z Hajdušice (na fotografii), ktorý predviedol viac ako polhodinový páčivý program. Organizátorom tohto nevšedného podujatia venovaného Dňu žien bol baptistický cirkevný zbor v Alibunári.

vlh 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs