Výročie práce Strediska pre dialýzu

19.mar 2013

Na seminári hovorili: (zľava) Božica Stuparová, Dr. Svetlana Dudićová, Dr. Boško Stepanović, Dr. Dušan Inđić a (stojí) Dr. Rada Inđić

Zdravotníci staropazovského Domu zdravia Dr. Jovana Jovanovića Zmaja si v piatok 15. marca pripomenuli výročie práce tamojšieho Strediska pre dialýzu. O 37 pacientov chorých na obličky (z územia Staropazovskej a Inđijskej obce) sa vo dvoch zmenách starajú a pomoc im poskytujú štyria lekári a osem zdravotných sestier. Pri príležitosti výročia práce strediska staropazovský Dom zdravia bol hostiteľom odborného seminára, ktorý zorganizovalo Združenie nefrologických sestier Srbska. Seminár prebiehal vo veľkej sieni tzv. Bielej budovy za účasti vyše 100 zdravotných sestier z celého Srbska.

V mene staropazovského Domu zdravia prítomných privítal jeho riaditeľ Dr. Rada Inđić. V prejave okrem iného poukázal na dobrú spoluprácu s lokálnou samosprávou, pod patronátom ktorej seminár prebiehal. Predsedníčka Združenia nefrologických sestier Srbska Božica Stuparová sa poďakovala staropazovskému kolektívu za výnimočnú organizáciu seminára a pripravenosť podporiť prácu nefrologickej sekcie. O dejinách DZ Dr. Jovana Jovanovića Zmaja hovorila hlavná zdravotná sestra Slađana Grujićová. Povedala, že táto zdravotnícka ustanovizeň patrí medzi najúspešnejšie, pričom sa o zdravie 70-tisíc občanov obce stará 314 zdravotníkov, z čoho až 55 lekárov špecialistov. Na seminári prednášali Dr. Boško Stepanović, náčelník, Dr. Dušan Inđić a Dr. Svetlana Dudićová, ktorí v staropazovskom Stredisku pre dialýzu pracujú od jeho otvorenia, čiže od 19. marca 2012.

Pred začiatkom seminára domáci a ich hostia navštívili stredisko v Ulici Dositejovej v Starej Pazove.

a.     lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs