Odročenie tlačovej konferencie

22.mar 2013

Tlačová konferencia predsedu Obce Báčsky Petrovec Pavla Marčoka a predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Rajka Perića sa odročuje na utorok 26. marca so začiatkom o 18.00 hodine v malej sieni Zhromaždenia obce.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs