Historický kalendár – 23. marca

22.mar 2013

23. marca
Svetový deň meteorológie

1750 – zomrel matematik a kartograf Samuel Mikovíni. Autor prvých máp slovenských stolíc a teoretických diel: Epistola de methodo concinandarum mapparum Hungariae (List o metóde zostavovania máp Uhorska), Epistula de quadratura circuli (List o kvadratúre kruhu). Vytvoril systém, ktorý zabezpečil dostatok vody pre pohon strojov v banskoštiavnickom revíri. Bol riaditeľom Baníckej školy v Banskej Štiavnici. Narodil sa v r. 1686 v Turíčkach.

1842 – zomrel francúzsky spisovateľ Stendhal, vl. m. Henri Beyle. Predstaviteľ romantizmu a kritického realizmu, majster psychologického románu. V mladosti ovplyvnený Veľkou francúzskou revolúciou. Napísal napr. romány Červený a čierny, Lucien Leuwen, Kartúza parmská. Narodil sa 23. januára 1783.

1881 – narodil sa francúzsky prozaik a dramatik Roger Martin du Gard. Autor románového cyklu Thibaultovci. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1937). Zomrel 23. augusta 1958.

1900 – narodil sa nemecko-americký psychológ Erich Fromm, predstaviteľ neofreudizmu, zakladateľ sociálnej psychológie. Napísal diela: Mať, alebo byť?, Ľudské srdce, Umenie milovať, Únik pred slobodou, Anatómia ľudského osudu a ďalšie. Od roku 1933 žil v USA. Zomrel 18. marca 1980.

1901 – narodil sa český komunistický funkcionár Jan Šverma. Bol šéfredaktorom Rudého práva v Prahe, v rokoch 1941-44 člen moskovského vedenia KSČ. Počas SNP bol vyslaný na povstalecké územie na Slovensku. Zahynul 10. novembra 1944 pri prechode cez hrebeň Chabenca.

1949 – narodil sa operný spevák Mikuláš Doboš (bas). Vyštudoval Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne. Pôsobil v opere v Banskej Bystrici a od roku 1993 je sólistom Opery Slovenského národného divadla v Bratislave. V súčasnosti vystupuje napr. v inscenáciách Bohéma, Tosca, La Traviata a ďalších.

1950 – založili Svetovú meteorologickú organizáciu – World Meteorological Organization (WMO), ktorá patrí do systému organizácií OSN.

1988 – v Unionsville v Kanade zomrel priemyselník a podnikateľ Štefan Bohuslav Roman. Narodil sa vo Veľkom Ruskove a emigroval do Kanady, kde ťažil a spracovával uránovú rudu, ale venoval sa aj chovu dobytka. V rokoch 1970-88 bol prvým predsedom Svetového kongresu Slovákov. Narodil sa 17. apríla 1921 vo Veľkom Ruskove.

1992 – zomrel rakúsky ekonóm Friedrich August von Hayek, jeden z najvýznamnejších svetových ekonómov. Pôsobil vo Veľkej Británii, USA, Nemecku a Kanade. Propagátor neoliberalizmu. Spolu s G. K. Myrdalom nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu (1974). Narodil sa 8. mája 1899.

1993 – vznikla Konferencia biskupov Slovenska (KBS) so sídlom v Bratislave.

SITA

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs