Historický kalendár – 26. marca

25.mar 2013

1804 – vo Viedni zomrel vedec, polytechnik Wolfgang Kempelen. Vynálezca a konštruktér, tiež hudobný skladateľ, dramatik, básnik a medirytec. Vymyslel šachový a hovoriaci automat. Narodil sa 23. januára 1734 v Bratislave.

1827 – vo Viedni zomrel nemecký skladateľ Ludwig van Beethoven. Jeden z najvýznamnejších svetových hudobníkov, dovŕšil viedenský klasicizmus a ovplyvnil hudbu 19. storočia. Napísal 9 symfónií, nadčasové sú 3. symfónia Es dur Eroica, 5. symfónia C mol Osudová, 6. symfónia F dur Pastorálna a 9. symfónia D mol s Ódou na radosť. Nadčasový význam má i jeho jediná opera Fidelio. V roku 1819 úplne ohluchol, napriek tomu napísal ešte vrcholné diela Missa solemnis a tiež 9. symfóniu. Ďalšie diela: 5 klavírnych koncertov, 5 violoncellových sonát, 32 klavírnych sonát, 16 sláčikových kvartet a i. Narodil sa 16. alebo 17. decembra 1770 v Bonne.

1870 – v Českom Těšíne zomrel jazykovedec, evanj. kňaz Michal Miloslav Hodža. Organizátor národného hnutia, príslušník štúrovskej generácie. Bol farárom v Liptovskom Mikuláši. Pôvodne stúpenec Kollárovej idey slovanskej vzájomnosti, neskôr spolu s Ľ. Štúrom a J. M. Hurbanom kodifikátor spisovnej slovenčiny. Iniciátor Slovenského prestolného prosbopisu, zakladateľ vydavateľského spolku Tatrín, v revolučných rokoch 1848 – 1949 signatár Žiadostí slovenského národa, organizátor povstania. Neskôr sa venoval najmä cirkevným záležitostiam, v roku 1862 bol suspendovaný a od roku 1867 žil v Těšíne. Napísal spis Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo a jazykovedné práce Epigenes Slovenicus – Potomok slovenský a Větin o slovenčine. Básnická tvorba: Matora, Slawomiersky, Vieroslavín. Narodil sa 22. septembra 1811 v Rakši.

1892 – zomrel americký básnik Walt Whitman, ktorý patril k zakladateľom modernej americkej poézie. V roku 1855 vyšla prvýkrát jeho hlavná básnická zbierka Steblá trávy, v ktorej vyjadril ideály demokracie. V ďalších vydaniach zbierku dopĺňal, zahrnula všetku jeho tvorbu. Autor esejí Vyhliadky demokracie. Narodil sa 31. mája 1819.

1908 – narodila sa americká prozaička Betty MacDonaldová, autorka humorných románov pre dospelých i deti: Vajce a ja, Čo život dal a vzal, Ktokoľvek môže robiť čokoľvek, Morová rana, Dusím sa vo vlastnej šťave, Pani Láry-fáry, Čary pani Láry-fáry a i. Zomrela 7. februára 1958.

1911 – narodil sa jeden z najväčších predstaviteľov americkej drámy 20. stor. Tennessee Williams, vl. m. Thomas Lanier Williams. Takmer všetci jeho hrdinovia, najmä hrdinky čelia ťažkej životnej situácii a unikajú k ilúziám. Autor hier Sklenený zverinec, Električka zvaná Túžba, Leto a dym, Tetovaná ruža, Mačka na horúcej plechovej streche, Zostup Orfea i poviedok a noviel s podobnou tematikou: Rímska jar pani Stoneovej. Zomrel 25. februára 1983.

1949 – narodil sa nemecký spisovateľ Patrick Süskind. Autor románu Parfum Príbeh vraha, ktorý v roku 1986 New York Times vyhlásili za knihu roka. Ďalej napísal knihy Holub, Príbeh pána Letka, Pán Sommer a Kontrabas, ktorú v inscenovali v bratislavskom Štúdiu L+S v hlavnej úlohe s Martinom Hubom.

1959 – zomrel americký spisovateľ Raymond Chandler. Písal detektívky “tzv. drsnej školy”, jeho literárnym hrdinom bol detektív Phill Marlowe. Autor kníh: Žena v jazere, Playback, Vrah v daždi, Zbohom, moja krásna, Vysoké okno a i. Narodil sa 23. júla 1888.

1977 – v Piešťanoch zomrel dramatik, lekár Ivan Stodola. Hlavný župný lekár, inšpektor a úradník na ministerstve zdravotníctva, pracoval v oblasti sociálneho a preventívneho lekárstva, založil Masarykovu ligu proti tuberkulóze. Začiatkom 50. rokov 20. storočia ho protiprávne väznili. Autor spoločenských divadelných komédií Náš pán minister, Čaj u pána senátora, Jožko Púčik a jeho kariéra, Cigánča, Keď jubilant plače a Mravce a svrčkovia, tragédie s dedinskou tematikou Bačova žena a historických hier Kráľ Svätopluk, Marína Havranová, Básnik a smrť. Tiež napísal memoárové knihy Bolo, ako bolo, Náš strýko Aurel, Smutné časy, smutný dom, V šľapajach Hippokrata. Narodil sa 10. marca 1888 v Liptovskom Mikuláši.

1986 – v Londýne zomrel svetoznámy slovenský fotograf Dežo (Dezider) Hoffmann. Interbrigadista v španielskej občianskej vojne, frontový kameraman. Počas 2. sv. vojny bol v jednotkách čs. armády a v Royal Air Force (RAF) v Anglicku, kde sa po vojne usadil. Pracoval ako fotoreportér a v 60. rokoch sa zaradil medzi najväčších fotografov pop-scény. Bol dvorným fotografom The Beatles a fotografoval tiež veľké hviezdy svetového showbiznisu. Narodil sa 24. mája 1912 v Banskej Štiavnici.

SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs