Výstava ručne vyrobených šperkov

25.mar 2013

Výstava ručne vyrobených šperkov sa uskutoční 27. marca so začiatkom o 14.00 v miestnostiach Strediska pre zveľadenie vedomostí v rurálnej turistike v Báčskom Petrovci.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs