SPOLKÁRI PETROVSKEJ DRUŽINY: Potrebujú viac členov

26.mar 2013

Kultúrno-umelecký spolok Petrovská družina v súčasnosti kvituje čulú činnosť v rámci folklórnych, speváckych, hudobných sekcií, ako i v divadelnej. Pracujú v miestnostiach budovy Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec, kde sa pravidelne stretajú a nacvičujú. Stretli sa tu aj v stredu 20. marca na výročnom spolkovom zasadnutí, predovšetkým aby zhodnotili vlaňajší rok. Ale aj aby si doplnili Správnu radu dvoma členmi, aby vedenie spolku mohlo naplno pracovať.

Keď nespievajú a netancujú, petrovskí folkloristi bilancujú.

Už dlhší rad rokov v Petrovci badať neveľký záujem o ochotnícku činnosť. Výnimkou nie sú ani folklórni ochotníci. Dosvedčuje to aj údaj, že v spolku si členské za vlaňajší rok z dospelých členov zaplatilo iba 36 jednotlivcov. Dve tretiny z nich prišlo aj na zasadnutie a schválilo správu o činnosti KUS Petrovská družina v roku 2012 a plány na tento rok. Predsedníčka spolku Kvetoslava Benková dopodrobna hovorila o vystúpeniach petrovských ochotníkov v rámci každej sekcie a tých vystúpení vlani bolo spolu až 28.

Mladších spevákov v spolku nacvičuje Anna Seleštianska, starších K. Benková, mladších tanečníkov (detské skupiny) Tatiana Kriváková-Amidžićová, starších tanečníkov (mládežníkov) Ján Kováč a divadelnú sekciu vedie Daniela Legíňová-Sabová v spolupráci s Ondrejom Brnom. Tanečníci aj v mladšej, aj v staršej vekovej skupine pracujú v dvoch skupinách. S nacvičenými tancami a piesňami vystupovali v Petrovci, na obecnej detskej a mládežníckej folklórnej prehliadke v Hložanoch, oblastnej prehliadke v Čelareve, v Báčskej Palanke, Krupnji, Vrbase, Kysáči. Petrovskí folkloristi uskutočnili aj zájazd na Slovensko, do Nitry. Vystupovali aj doma v rámci programov Dňa Petrovca, Slovenských národných slávností, Vianočných trhov a ani vlani nevystal tradičný výročný celovečerný koncert, kde vystupovali všetky skupiny spolku. Speváčky Petrovskej družiny okrem iných vystúpení boli aj na festivale Stretnutie v pivnickom poli a na podobnom dolnozemskom festivale slovenských ľudových piesní Cez Nadlak je… v Rumunsku. Mladí spolkoví divadelníci si naštudovali hru Tŕnikove nové boty a s predstavením okrem v Petrovci vystupovali aj v Pivnici na festivale DIDA, v Starej Pazove na 3 x Ď, úspešne aj v Hložanoch a Kysáči. Spolkári vlani opäť zorganizovali Dni chmeľu a piva, boli hostiteľmi detského súboru z Brezna a účinkovali na zachodených spoločenských a humanitárnych programoch v osade.

V spolku si uvedomujú, že aj napriek tomu, že v detských skupinách je nadostač záujemcov, celkovo s prácou nemôžu byť spokojní, lebo v práci so staršími vekovými skupinami to akosi viazne a treba sa činiť v nábore nových záujemcov do jednotlivých súborov. V tomto roku, hoci sa nečrtá dostatok peňazí, plánujú nacvičiť nové choreografie, spevácke zmesi, uskutočniť zájazdy do zahraničia a vystúpenia v krajine. Podľa možností aktivovať aj hudobnú školu a vyrobiť reprezentačné audio- a videozáznamy na nosičoch.

Po uskutočnenom tajnom hlasovaní novými členkami Správnej rady sa stali Robertína Naďová a Milina Sýkorová.

J. Čiep

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs