Aktivity ako perly v náhrdelníku

26.mar 2013

Členky Ženského spolku v Kovačici si už začiatkom roka stanovili plány a program práce, vytýčili si úlohu robiť účinnejšie a produktívnejšie ako v predchádzajúcom období. Vo svojich miestnostiach sa pravidelne stretávajú každý pondelok a piatok, kde do ručných prác vtkávajú svoje čisté myšlienky, úprimnú lásku a dobré srdce. Na týchto posedeniach pletú, háčkujú, vyšívajú, šijú, pripravujú ručné práce pre výstavy. Okrem tradičnej čajanky, ktorú 9. marca usporiadali ku Dňu žien, v uplynulom období sa zúčastnili na niekoľkých výstavách ručných prác a tvorivých dielňach tak na domácej pôde, ako aj mimo Kovačice.

Spomienka z Vojlovice

Boli aj medzi účastníčkami zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien, ktoré sa 15. marca uskutočnilo v miestnostiach Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade. Po zasadnutí a spoločnom posedení v tak trochu slávnostnom ovzduší spolu s ostatnými predstaviteľkami spolkov žien navštívili Vojlovicu. Zastavili sa v kostole, v matičnom dome a u penzistov, v etno dome a vo výšivkárskom spolku pri SKOS Detvan, kde sa dobre cítili v príjemnej spoločnosti svojich dobrosrdečných hostiteľov.

V sobotu 16. marca Ženský spolok v Kovačici bol hostiteľom veľmi zaujímavej a navštívenej prednášky o zdraví, na ktorej ani jedna stolička nezostala voľná. O zdravej výžive prednášala Dr. Miljka Stevanovićová z Nového Sadu.

Nasledujúceho dňa, čiže v nedeľu, spolu so svojou predstaviteľkou Ninou Chalupovou členky Ženského spolku odcestovali do susednej Padiny, kde sa zúčastnili na regionálnej súťaži recitátoriek pre Banát. Ako aj z iných podujatí, tak aj z tejto súťaže si priniesli veľmi pekné spomienky a k tomu aj postup do finálovej súťaže recitátoriek v Báčskom Petrovci.

Ďalšou skvelou perlou v náhrdelníku aktivít Ženského spolku v Kovačici bude tradičná výstava ručných prác a odevu, ktorú chystajú k Veľkej noci.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs