Odznel 24. Kysáčsky spevník

11.feb 2018

Odznel 24. Kysáčsky spevník

Miodrag Križan

Predstaviteľom Kysáčanov na 53. Stretnutí v pivnickom poli bude Miodrag Križan. Rozhodli tak na dnešnom 24. Kysáčskom spevníku.

Lýdia Čiefová

O postup na festival v Pivnici súťažil iba tento jeden spevák kým v rámci dvoch kategórií nádejí súťažilo 13 speváčok a 1 chlapec.

V revuálnej časti spievali Nina Francistyová, Ema Makovníková, Jozef Pavlov a spevácke skupiny KC Kysáč.

Súťažili dve detské skupiny

Medzi najmladšími spevákmi odborná porota 1. cenu udelila Mii Kokavcovej, ktorej najviac hlasov dalo i obecenstvo. Druhú cenu získal Alexander Asódi. Cenu za autentickosť piesne získala Soňa Francistyová.

V staršej detskej vekovej skupine 1. cenu získala Lýdia Čiefová. Druhú cenu získala Jana Ďurovková. Obecenstvo najviac hlasov dalo Maríne Šmitovej. Cenu za najkrajší kroj získala Lucia Stajićová.

Mia Kokavcová

Kysáčsky spevník organizovala Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč a finančne podporila Správa pre kultúru Mesta Nový Sad. V porote tentoraz boli: Ján Ravza, Ján Miháľ a Vladimír Dudok. Spevákov hodnotilo aj obecenstvo a sprevádzal orchester pod vedením Miloslava Kardelisa. Moderovali Miluša Vranková a Ivan Madacký.

 

 

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs