Ošetrenie jahodoviska po zbere

30.máj 2013

Po zbere plodov v rastlinách prebiehajú procesy, pri ktorých sa diferencujú kvetné orgány a vytvárajú sa predpoklady na úrodu v budúcom roku. Po zbere plodov záhon okopeme, pričom pôdu nakypríme, prevzdušníme a zároveň odburiníme. Pretože plody sa nezberajú naraz, pôda býva po zbere značne utlačená a v závislosti od počasia aj presušená. Počas kvitnutia, dozrievania a zberu plodov sa na rastlinách vytvárajú poplazy, ktoré porasty zahusťujú. Okrem toho, najmä na starších výsadbách, sa na listoch rozširujú niektoré choroby (škvrnitosť listov). Potrebné je odstrániť nastielací materiál, pôdu skypriť, odstrániť z porastu buriny, prihnojiť a podľa potreby porasty zavlažovať. Ak je listová plocha poškodená najmä škvrnitosťou, listy opatrne pokosíme, aby sme nepoškodili srdiečka, a z porastu ich vyhrabeme a odstránime. Dôležité je, aby ešte do príchodu mrazov narástla bohatá listová plocha a prebehla diferenciácia kvetných orgánov. Kosenie listov sa odporúča len pri raz rodiacich jahodách.

22obrnapr4jahodyPočas kvitnutia a dozrievania plodov jahody spotrebujú značné množstvo živín, preto sa odporúča porast prihnojiť dusíkatým hnojivom. Zároveň odstránime nožom alebo nožnicami poplazy, ktoré porast zahusťujú. V niektorých prípadoch poplazy, alebo ich časť ponechávame na dopestovanie mladých sadeníc na novú výsadbu. Musíme však dodržať určité zásady: sadence odoberáme len z mladých 1- – 2-ročných porastov, a len z tých rastlín, ktoré sú zdravé a prinášajú bohatú úrodu plodov typických pre danú odrodu. Tieto rastliny si vopred v priebehu vegetácie označíme.

Názory na obdobie odstraňovania poplazov sú rôzne. Zo skúseností pestovateľov najpraktickejšie je odstraňovať ich jednorazovo, a to dva až tri týždne po zbere. Pokiaľ poplazy nechávame rásť v medziradí, odporúča sa prerušenie toku živín od materskej rastliny prestrihnutím. Novovytvárané rastliny tak prinútime rýchlejšie a lepšie zakoreniť a materské rastliny si ušetria zásobné látky na novú sezónu. Na odstraňovanie poplazov používame ostrú motyčku, nôž alebo nožnice. Ručné odtrhávanie sa neodporúča, pretože poraňuje koreňový kŕčik rastliny a pretrháva novovytvorené jemné korienky.

Pri narastaní koreňového kŕčka sa rastlina akoby nadvihovala z pôdy. Preto v pozberovom období, keď sa intenzívne obnovujú korienky práve v najvrchnejších častiach koreňového kŕčika, odporúča sa pôdu pri každej okopávke čiastočne prihŕňať k rastlinám.

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs