Oslava 15. výročia pôsobenia Spolku petrovských žien

7.jan 2017

Oslava 15. výročia pôsobenia Spolku petrovských žien

Spolok petrovských žien včera v miestnostiach Klubu poľnohospodárov v Petrovci oslávil 15. výročie pôsobenia, resp. obnovenia.

Spolok bol obnovený práve na Tri krále 6. januára 2002. O početných aktivitách petrovských žien v spolku od obnovenia činnosti až dodnes sa zmienili bývalé predsedníčky Darahotína Dorčová a Katarína Arňašová, ako aj aktuálna predsedníčka Mária Gašparovská. Pochvalne sa o činnosti spolku zmienili viacerí hostia večierka.

02-2017spolok-zeny3

Ďakovnú listinu dostala i členka prvej správy obnoveného spolku Mária Boldocká (prvá zľava)

Spolok petrovských žien bol obnovený aj vďaka vtedajšiemu vedeniu Miestneho spoločenstva Petrovec v čele s richtárom Pavlom Severínimčlenke Rady MS Petrovec Anne Dudášovej. Práve preto ku výročiu spolkárky Anne Dudášovej udelili uznanie čestnej členky spolku.

Ďakovné listiny a darčeky dostali aj členky prvej správy obnoveného spolku, tiež podporovatelia a dobrodinci spolku a spolupracovníci, ako aj niektoré aktuálne členky. Takýmto spôsobom sa im symbolicky zavďačili za doterajšiu plodnú spoluprácu.

Za uplynulých 15 rokov spolkárky usporiadali početné výstavy, edukačné prednášky, renovovali a vynovili miestnosti a nádvorie spolku v bývalom Tatrane, čiže Jednote, kde sídlia. Práce bolo neúrekom a pritom sa zapájali aktívne do spoločenského života svojho prostredia.

02-2017spolok-zien2

Príhovory hostí: bývalý predseda Rady MS Petrovec Pavel Severíni sa zmienil o obnovení spolku v roku 2002

Z hostí sa slova ujali Ján Bohuš, Pavel Severíni, Ján Brna, petrovský kňaz Ján Vida, Jarmila Bohušová, Mariena Majerová, Mária Boldocká, Katarína Zorňanová, Ján Kováč, Katarína Rašetová, Anna Valašeková a ďalší. Pochválili prácu spolku a popriali im aj naďalej úspešnú prácu.

Petrovské spolkárky ku oslave výročia prichystali i program, v ktorom vystúpila spevácka skupina SPŽ za hudobného sprievodu Zdenka MakovníkaJaroslava Speváka. Báseň Juraja Tušiaka Žene predniesla Katarína Arňašová a sólo zaspievala jedna z najstarších členiek spolku Katarína Balážová. Po programe a úradnej časti stretnutia nasledovala večera, na ktorej sa podávali tradičné dobroty, ktoré sa chystajú na Tri krále: fazuľa a pampúchy. Po večeri nasledovala zábava na oslavu výročia.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs