Oslávili diamantovú svadbu

26.nov 2013

Oslávili diamantovú svadbu

Manželia Krupinskovci roku 1957…

Manželia Krupinskovci roku 1957…

Keď sa niekto dožije šesťdesiatky, to je okrúhle životné jubileum. Keď však šesťdesiatka predstavuje šesť desaťročí manželského spolužitia, tak to je naozaj krásne jubileum. Tohto výročia sa 26. októbra dožili a v pondelok 11. novembra v kruhu najmilších oslávili Katarína a Martin Krupinskovci zo Starej Pazovy. Na oslávencoch by veru viac ako sedem krížikov nikto nepoznal – Katarína je narodená roku 1936 a Martin je od nej starší iba 13 mesiacov.

Zoznámili sa na tanci v Slankamenských Vinohradoch a len po dvoch týždňoch vyslovili aj osudové áno. Odvtedy spolunažívajú už šesťdesiat rokov. Žijú v pekne upravenom dome v strede mesta. V kruhu rodín svojich dcér Márie Ďurčíkovej a Anny Vrškovej trávia peknú jeseň svojho života. Majú vnúčatá Vlastu, Igora, Daniela a Irenu a sú šťastnými prastarými rodičmi štvorročnej Hany.

Keď sa v roku 1953 pred pánom farárom Vladimírom Verešom rozhodli spojiť svoje životy, netušili, aká životná cesta ich čaká. Uplynulo šesťdesiat rokov odvtedy, čo si manželia Krupinskovci sľúbili, že jeden druhému budú vždy oporou, že budú spoločne znášať spolu dobré i zlé. Dožiť sa a osláviť diamantovú svadbu v pomerne dobrom zdraví, optimizme a pohode je dar, ktorý Kataríne a Martinovi Krupinskovcom osud daroval. Spoločne si do budúcich rokov – ako nám povedali – prajú zdravie, porozumenie, šťastie a spokojnosť.

 … a dnes, pár dní po oslave diamantovej svadby

… a dnes, pár dní po oslave diamantovej svadby

Martin Krupinský je široko-ďaleko známy remeselník klobučník. Remeslu sa naučil a dielňu zdedil od otca Martina. Vo výrobe a predaji klobúkov a pánskych čiapok majstrovi vždy pravou rukou bola a zostala manželka Katarína, ktorá vždy rada šila. Krupinskovci sa klobučníctvom zaoberali v období rokov 1965 – 2002. Svoje výrobky predávali najviac na jarmokoch a za sebou majú tisíce kilometrov cesty. Na spoločné roky v práci si zaspomínali aj počas našej návštevy.

– Voľakedy sa presne podľa klobúka vedelo, kto je lekár, advokát, farár či sedliak, – povedal okrem iného pán majster a na ukážku priniesol dielo jeho aj naďalej šikovných rúk. Dnes klobučníctvo už pomaly zaniká a patrí medzi raritné remeslá. Klobúky nosia iba príslušníci staršej generácie alebo folkloristi a divadelníci počas kultúrnych programov.

Po nadovšetko príjemnom rozhovore manželom Krupinskovcom sme zaželali, aby v dobrom zdraví oslávili aj ďalšie svadobné jubileá.

A. Lešťanová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs