Talianska Lombardia ako príklad

26.nov 2013

Talianska Lombardia ako príklad

Pajtic a Cattaneo

Predseda pokrajinskej vlády Bojan Pajtić a predseda parlamentu Lombardie Raffaele Cattaneo

Z TEMATICKÉHO ZASADNUTIA ZHROMAŽDENIA APV

Pozitívnym príkladom fungovania autonómie talianskeho regiónu Lombardia bolo venované 23. zasadnutie Zhromaždenia AP Vojvodiny. Hostia z Talianska hovorili o spôsobe fungovania najrozvitejšieho regiónu Talianska, ktorý patrí aj medzi rozvitejšie regióny v Európe. Je to región, ktorý má najvyšší podiel na národnom dôchodku Talianska.

Pri tejto príležitosti predseda parlamentu regiónu Lombardia Raffaele Cattaneo hovoril o základných charakteristikách Lombardie, o fungovaní autonómie, o finančnej autonómii. Okrem iného vyhlásil, že Európu nebudujú v Európskom parlamente v Bruseli, ale partnerské vzťahy medzi regiónmi, ktoré patria do Európy. Ako povedal, Lombardia sa v tom budovaní zúčastňuje od samého začiatku a vyjadril nádej, že sa im v tom čoskoro pripojí aj Vojvodina ako časť Srbska. Štáty a Európu obrazne prirovnal k oblekom. „Potrebné je mať kroj, vystrihnúť látku, ale aj nite, ktoré pospájajú každú časť toho obleku. Od pevnosti nití závisí aj trvanlivosť obleku, a tak aj Európska únia závisí od našich vzťahov, ktoré aj my tu rozvíjame,“ povedal Cattaneo a doložil, že nemá byť iba Lombardia príkladom pre Vojvodinu, ale aj opačne, lebo práve Vojvodina bola vždy miestom, kde spolu nažívali rozličné národy, kultúry a tradície.

V príhovore predseda vlády AP Vojvodiny Bojan Pajtić povedal, že sa doterajšia spolupráca Vojvodiny s regiónom Lombardia vzťahovala na oblasti medicíny, ekológie a kultúry. IT sektor, obnoviteľné zdroje energie a poľnohospodárstvo sú ďalšie tri sektory, ktoré najľahšie môžu prilákať investorov z tohto talianskeho regiónu. „Keď medzi vás prídu hostia z takého regiónu, pozorne budete počúvať a uvažovať, akým spôsobom fungujú, aké je ústavnoprávne postavenie Lombardie, aká je ich ekonomika. Pravdaže, nevyhnutné je porovnávať ich s nami. Bez ohľadu na to, koľko sú naše názory rozličné ohľadom autonómie Vojvodiny, som presvedčený, že v tejto sieni sa nenachádza taký, kto by nechcel užívať taký štandard, aký ma Lombardia,“ povedal predseda pokrajinskej vlády.

Predseda pokrajinského Zhromaždenia István Pásztor sa tiež pozitívne zmienil o vysokom štandarde tohto regiónu a zdôraznil, že je Lombardia príkladom, že finančná decentralizácia a finančná autonómia neznamenajú rozpad štátu, rušenie daňového systému, ale opačné od toho.

Tematické zasadnutie venované príkladom dobrej praxe regiónu Lombardia je prvé zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo podľa nového Rokovacieho poriadku Zhromaždenia AP Vojvodiny. Nasledujúce tematické zasadnutie je naplánované na december.

J. Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs